VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Tuesday, March 15, 2011

Sannolikheten för en kärnkraftolycka

För oss som slogs för alternativ 3 (Stopp för fler kärnkraftverk och för avveckling), känner oss idag bedrövade över att "knappt 40 %" trodde på vårt avvecklingsalternativ. Sannolikheten för en kärnkraftolycka var så liten att den var "försumbar" och med det menades att den var så liten att den nästan inte fanns. Men bara nästan och det var så lite så det räknades inte. Jag kommer ihåg när vi marscherade till Folkets park, med Tage Danielsson i spetsen. Där lyssnade vi bl a på den berömda sannolikhetsberättelsen.

Tyvärr fick utbyggnadsalternativen (1 och 2) majoritet och därför byggdes kärnkraften i Sverige ut till 12 reaktorer och Sverige är därför mer beroende av kärnkrafts el än de flesta andra länder. Sedan dess har vi lyckats få 2 verk avvecklade och stoppa byggandet av fler verk.

Antalsmässigt är nu 10 verk den max-gräns som det finns en bred enighet om. Bara fp vill bygga fler verk. För tillfället ytterligare 4.

Tack vare energiuppgörelsen blir det nu äntligen fart på dom alternativa energislagen som baseras på sol, vind och vatten. Vindkraft och kraftvärmen byggs nu ut som aldrig förr. Detta ger förutsättningar för en framtida utfasning av kärnkraft, kol och olja i vårt energisystem. Detta känns bra idag när det osannolika, plötsligt åter blir sannolik i och med det som just nu händer i Japan. Det framkommer att detta händer trots att man har mycket bättre säkerhet i Japan än t ex i Californien där risken för jornbävningar är minst lika stor som i Japan.

Det känns bedrövligt att se alla dessa människor som inte bara drabats av jordbävningen utan nu också lever under hotet från kärnkraftolyckorna. Det är dags att vi människor vaknar upp och inser att vi inte har moralisk rätt att riskera att förstöra stora delar av vår jord, bara för att öka dagens välstånd några procent
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: