VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, February 16, 2011

Valfrihet för fjärrvärmekunderna

Valfrihet för fjärrvärmekunderna skulle säkert leda till en mer positiv syn på fjärrvärmen. Nu är ju inte detta så enkelt. Om jag inte minns fel har 6 olika statliga utredningar försökt att komma fram med en bra lösning på detta. Tyvärr tycks ingen hitta en bra lösning.
Den sista utredningen, den sk TPA-utredningen är nu snart färdig med sitt förslag. Frågan är dock om dom hittat någon fungerande lösning på problemen som innebär, mindre byrå, valfrihet och lägre priser för fjärrvärmekunderna.
Från vanligen tillförlitliga källor tycks förslaget innebära att max 35 % av kunderna får möjlighet att välja värmeleverantör. Då själva värmeproduktionen endast står för ca 25 % av kostnaden (Kostnaden för nät, reservkraft mm står för den stora kostnadsdelen). Detta innebär att mindre än 10 % av fjärrvärmekostnaden utsätts för konkurrensen. Samtidigt pekar man också på att kostnaderna för att åstadkomma detta kommer att höja priset på fjärrvärmen.
Mycket byråkrati och kostnader utan att man når till önskat resultat.
Den konkurrensutsatta elmarknaden som ändå är så mycket enklare att åstadkomma har ju knappast lett till att kunderna idag upplevt att man fått en bra prisutveckling på sina elräkningar. Det gäller nog att vi alla försöker hitta effektiva system som verkligen blir till nytta och glädje för kunderna tycker
Gösta Gustavsson

No comments: