VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, February 09, 2011

Elen billig eller dyr i Sverige??!!

Vi har i Sverige en förmåga att koncentrera oss på en fråga i taget. För några månader sedan var det diskussionen om hur vi skulle få Svenska folket att minska sin energianvändning för att bidra till att lösa klimatfrågan. Den sista tiden har man istället koncentrerat sig på höga elpriser. Då har man helt glömt bort behovet av skatter och priser som ett sätt att påverka oss i klimaträtt riktning.
Nu har EU -kommissionen presenterat en rapport som ger oss vissa fakta i ärendet. Sveriges elpris ligger 10 % lägre än snittet för Europa. Man kan alltså inte gärna hävda att vi har för högt pris. Om det funnits fler elkablar ner till centraleuropa skulle vi fått ett 10 % högre pris, vilket naturligtvis skulle öka intresset i Sverige för eleffektivisering.
Rapporten visar också att elanvändningen är 159 % högre i Sverige än genomsnittet i Europa. Professor Björn Karlsson på Linköpings universitet brukar ofta tala om att det t ex används 3 gånger mer el för att tillverka en Volvo i Göteborg än vad samma biltillverkning kräver i Belgien. Låga priser på el minskar lönsamheten i energisparåtgärder såväl i industrin som hos hushållen.
Ett genomsnittshushåll i Europa använder 1.4 % av inkomsten för att köpa el, medan ett Svenskt hushåll använder 3.0 %.
Slutsatsen är alltså att elpriset i Sverige inte alls är för högt utan nog på sikt borde anpassas bättre till Europa i övrigt.
Det stora problemet i Sverige är däremot dom stora prisvariationerna på elen för dom kunder som inte köper el med fastprisavtal. Det är framförallt småkunder och många äldre som är sk tills vidarekunder, som hela tiden får betala spotpriset. Här behövs göras något för att inte dessa ska bli lurade att betala 10 - 20 % mer än dom borde. Maud Olofssons har visat på detta problem. Det är bra, men det gäller då att finna en lösning, som inte ger en massa ny byråkrati och reglekrångel.
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: