VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Thursday, January 13, 2011

Konkurrensutsatt elmarknad utan konkurrens

Allmänheten tror idag att elhandelsbolagen tjänar stora pengar. Så är inte fallet. dom ca 300 elhandelsbolagen har en stenhård konkurrens och en lönsamhet nära noll. Det finns idag knappast något elhandelsbolag som visar en rimlig lönsamhet i förhållande till risker och omsättning. Vi kan se en tydlig tendens idag att flera bolag också lämnar denna marknad för att istället satsa sina pengar i mer lönande verksamhet.

Dom som idag tjänar grymt mycket pengar är istället de stora elproduktionsbolagen som hela tiden kan sälja sin produktion till den Nordiska elbörsen och hela tiden få ut marginalkostnaden för den just för tillfället dyraste elproduktionsanläggningen. Det betyder att när efterfrågan på el är hög och man måste starta upp dom dyra anläggningarna så ökar intäkterna för alla produktionsbolag, trots att kostnaderna för den stora delen av produktionen inte påverkas. Det betyder att om kostnaden för att starta det sista oljekraftverket är 60 öre per KWh och vattenkraften kan produceras för 10 öre per KWh så tjänar den som har mycket vattenkraft 50 öre och har alltså ett vinstpåslag på 500 %. inte illa för den som sitter på vattenkraftproduktion.

Om så bristen blir större så måste ju även anläggningar som producerar el för 70 Öre per KWh startas och då stiger vinsten för vattenkraftproduktionen med ytterligare 10 öre och vinstpåslaget blir 600 %. Då är det klart att det finns stora intressen från storproducenter av billig el att hålla nere produktionen och därigenom tjäna mer pengar. Varför skulle dom investera stort i mer elproduktion som skulle öka utbudet och sänka priset och därmed vinsten för prokutionsbolaget.

Konkurrensen på elområdet har ju hamnat i fel led. Elhandeln konkurrerar stenhårt, medan producenterna tjänar grova pengar.

Dags att göra något år detta
tycker
Gösta Gustavsson

1 comment:

Neregård said...

Du har helt rätt och om Centern och Maud Olofsson verkligen vill ta itu med den fiktiva elmarknaden så finns vissa möjligheter att partiet överlever.