VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Tuesday, January 18, 2011

Hur tänker Björn Eriksson?

I gårdagens "Corre" har förre landshövdingen Björn Eriksson föreslagit att man ska bygga en snabbtågstation i Norsholm istället för i Linköping och Norrköping. Jag vet inte varifrån han fått denna ide, men jag har svårt att se nyttan med ett sådant förslag.
Vitsen med järnvägen är ju att komma direkt in till centrala delarna av respektive stad. Det finns ju exempel ute i världen där man försökt att istället lägga stationerna en bit ifrån centrum. Ett sådant exempel är Lyon, där snabbtåget stannar vid flygplatsen ett antal km från stadens centrum. Resecentrum kostade där 1500 mkr att bygga, men hade när jag sist besökte det färre tågresenärer än vad Linköpings resecentrum har idag.
Nej. Efter att jag åkt höghastighetståg i bl a Tyskland, Belgien, Holland, England, Frankrike och England och träffat järnvägsmänniskor i alla dessa länder är det min övertygelse att resecentrum ska vara centralt placerade i städerna för att man ska få ut full effekt av dom stora järnvägsinvesteringar så vi såväl behöver i Sverige.
Att bygga järnvägsstationerna där folk inte bor är helfel
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: