VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Tuesday, January 18, 2011

Församlingshem portar centern

Enligt uppgifter från det alltid tillförlitliga oppositionsrådet i Norrköping vägrar man att hyra ut Skärkinds församlingshem till den lokala centeravdelningen på orten. Centeravdelningen skulle ha sitt traditionella årsmöte i församlingshemmet. Kyrkan tycks ha tagit ett beslut om att inga politiska föreningar ska få hyra kyrkans lokaler.
Med tanke på den verksamhet som centerpartiet under årtionden drivit på landsbygden är detta häpnadsväckande. Centerkvinnorna har ute i våra bygder bjudit på kyrkkaffe, skänkt olika gåvor för kyrkans prydande och otaliga är de centerpartister som ställt upp som förtroendevalda i kyrkorna runt om i Sverige.
Man undrar ibland hur kyrkans folk tänker. Jobbar man aktivt för att bli av med alla dom vanliga trogna medlemmarna för att istället skapa en elitkyrka långt från min folkkyrka
tänker
Gösta Gustavsson

2 comments:

Anonymous said...

Så du tycker det alltså är dåligt att centerpartiet inte specialbehandlas?

För mig låter det som att du säger att centernfolk bara är kyrkligt aktiva för att kunna mjölka kyrkan vid ett senare tillfälle.

Personligen tror jag faktiskt att kyrkan tänker som så att de vill att alla skall behandlas rättvist. Hade gruppen kommit dit som de trogna KYRKOmedlemar som du pratar om hade de säkert fått låna lokalen, men nu var ju faktiskt så inte fallet. Sedan kan du ju fundera på hur många lokala människor som skulle irriterat sig på att endast centern skall specialbehandlas. Ett klokt beslut.

Gösta Gustavsson Linköping said...

Jag tycker att det är rimligt att Svenska Kyrkan hyr ut sina samlingslokaler till ortens föreningar. Detta gäller såväl Röda Korset, som ABF eller ett politiskt partis årsmöte. Jag kan inte se något vettigt skäl att utestänga vissa föreningar från lokalerna. Jag förutsätter givetvis att man får betala rimlig hyra och följer dom allmänna bestämmelser som kyrkan sätter upp för lokalens användande.