VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, December 01, 2010

Sverigedemokraternas intåg i Linköpings en flopp

Så tågade då 3 Sverigedemokraterna in Linköpings kommunfullmäktige. Ett intåg som många undrat över och spekulerat i på olika sätt.
Jag kan bara konstater att om gårdags fullmäktige är representativt för deras agerande så är dom inte värda så många mediakommentarer. Efter 12 timmars budgetdebatt kan jag summera deras insats till ett kort inlägg där man inte tyckte så mycket om något av dom 4 budgetförslagen. När det var dags för att röst så avstod man från att rösta överhuvud taget. Så insatsen kan summeras till ett inlägg på 2 minuter och ingen åsikt om kommunens budget för dom kommande 2 åren, dvs halva mandatperioden.
Kan ju jämföras med mp eller v som hade väl genomarbetade förslag som man argumenterade väl för i många inlägg från de flesta av deras fullmäktigeledamöter. Och som man givetvis också röstade för. Jag tycker media skulle fokusera lite mer på dessa insatser än på passiva sd-ledamöter som presterade noll. Någon kan naturligtvis hävda att SD-ledamöterna är nya, men det gällde många av talarna från mp och v också och detta hindrade inte dem från att vara pålästa och insatta och ta ansvar för sina mandat.
Sverigedemokraterna i Linköping imponerade knappast på någon av oss andra i KF
tror
Gösta Gustavsson

1 comment:

Jonas Andersson (SD) said...

Hej!

Av en ren slump fann jag ditt inlägg här, dock ganska sent. Men bättre sent än aldrig som man brukar säga, så här får du några rader levererade.

Höstens budgetdebatt var första gången vi sverigedemokrater från Linköping någonsin vistades i en beslutande församling i princip. Åtta månader innan budgetdebatten existerade inte ens Sverigedemokraterna Linköping som förening och alla är vi relativt nya i partiet dessutom. Ingen hade någon som helst erfarenhet av att göra en budget, och vi visste inte hurdan arbetsordningen är och när man fick prata och inte i fullmäktige, så vi valde att göra det bästa av situationen. Först nu i dagarna utbildar man de nya kommunalpolitikerna, tyvärr. Låt säga att budgetdebatten varit idag och det hade varit något helt annorlunda. Ni företrädare från de andra partierna och/eller erapartikollegor har suttit med i de valda församlingarna länge, med mycket erfarenhet och kunskap inom partierna om hur man arbetar i kommunen och i fullmäktige. Ni kan lära era nya ledamöter på ett sätt som inte vi kan, det måste du väl ändå förstå? Vi kunde kanske sagt lite mer, men vi försökte lära oss hur allt fungerar. Vi lär oss fort, jobbar hårt och kommer starkt nu. Vi kommer garanterat leverera en välarbetad budget när det är dags nästa gång.

Förövrigt räknar jag med att Du lever som du lär och går upp och debatterar när våra motioner kommer upp till beslut i fullmäktige. För jag kan lova dig att du kommer få se många förslag från våran sida. Flera är redan inlämnade. Det ska bli ett sant nöje att få debattera med er från de andra partierna när det väl är dags. Nog för att vi bara har tre mandat, men jag vågar påstå att du begår ett stort misstag om du underskattar oss. Jag och SD Linköping kommer göra Allt för våra väljare och nya potentiella sådana, sanna mina ord.

Med vänlig hälsning,

Jonas Andersson (SD), ledamot i Linköpings kommunfullmäktige