VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, December 01, 2010

Kommunfullmäktigeledamot- ett förtroende och ansvar

Att bli vald till fullmäktigeledamot innebär att ca 1000 kommuninvånare gett just dig förtroendet att representera dem när beslut ska tas här i Linköping, om skola, vård, omsorg, samhällsplanering och mycket, mycket mer. Det handlar både om dom löpande besluten i närtid, som om dom långsiktiga besluten för framtidens Linköping.

Det är ett stort förtroende, men också ett stort ansvar. Ett ansvar som var och en, har att förvalta efter bästa förmåga.

Men som fullmäktigeledamot har man inta bara ansvar för just våra väljare. Vi har också ansvar för gamla och sjuka som inte själva kan klara sig utan samhällets stöd.

Vi har ansvar för barn och ungdomar som inte själva har rösträtt idag, och som är beroende av kommunens stöd och service och som ska ta över och ansvara för samhället i framtiden.

Vi har ett ansvar för dom som vill flytta till vår kommun för att studera, jobba och bosätta sig här. Vi har ansvar för att dom ska få ett tryggt och bra liv här i Linköping, med bra miljö, bra skola, jobb och bostäder.

Vi har också ansvar för att ta emot dom människor som på grund av krig, förföljelse eller naturkatastrofer tvingats fly från sina hem i andra länder. Du och jag har ansvar för att ge dessa människor en trygg och säker tillvaro här i Linköping. Att erbjuda dem bostäder, utbildning och jobb och ge dem möjlighet att komma in i det Svenska samhället.

Allt människors lika rätt och värde är en grundpelare i vår demokrati som vi i kommunfullmäktige ständigt ska ha som ledstjärna för vårt arbete
tycker
Gösta Gustavsson

1 comment:

Anonymous said...

Vad då ansvar? Något skall du väl göra. Vi Linköpingsbor har försörjt dig under hela ditt vuxna liv.