VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Monday, November 08, 2010

Vilka förtroendevalda får vi med hetsjakten i media

Jag har jobbat som förtroendevald i olika sammanhang sedan mitten av 70-talet. Det innebär att jag varit med och lagt ner massor med tid på att utveckla samhället och ta en del av ansvaret för vårt gemensamma samhälles utveckling. Det gör också att jag fått ett perspektiv på hur förtroendemannarollen fungerar.
Jag har varit med om såväl ros som ris. Upplevt många drev och hetsjakter från media, såväl för egen del som för andras. Med detta som bakgrund kan jag inte låta bli att reflektera en del över vilka effekter detta får på vårt samhälle och på människors intresse för att det ta ansvar som förtroendeuppdrag innebär.
Jag är ganska övertygad om att en av de största orsakerna till svårigheterna att engagera nya människor som förtroendevalda är just att dom alltid riskerar att bli offentligt ifrågasatta och utsatta för medias hetsjakt. Detta tror jag också en viktig orsak till att kvinnor ofta avstår från att ställa sig i främst ledet inom politiken. Senast i dagens "Corre" kunde man lästa om att Kinda kommun endast hade 30 % kvinnor i kommunfullmäktige och endast en kvinna hade ordförandeuppdrag och detta ordförandeuppdrag var inte i någon av de tyngre nämnderna. Mycket oroande tycker jag.
Exemplen på hur förtroendevalda jagas och ifrågasätts på ett mycket hårt sätt har vi kunnat se under dom sista veckorna på riksnivå. Men jag tycker det är ännu allvarligare på den lokala nivån där de förtroendevalda bara har sitt uppdrag som fritidsuppdrag och givetvis inte heller kan få det stöd och den hjälp som rikspolitikerna kan få.
Mjölbyexemplet är ett just nu aktuellt exempel på en sådan jakt på förtroendevalda som faktiskt inte har annat uppsåt än att göra något som är bra för kommuninvånarna. Kreativa människor som Christina Knutsson (centerpartistisk nämndordförande) och Christer Hederberg (ordförande i Leader Folkungaland) hängs ut i tidningen med helsidesartiklar där deras heder ifrågasätts. Två vanliga människor som brinner för att hjälpa arbetslösa till bra jobb och sysselsättning Dom har väl inte lagt ner dessa hundratals timmar av frivilligarbete för egen vinnings skull. Nej dom brinner bara för att göra vad dom kan för att göra ett bra samhälle ännu bättre. Visst kan det bli lite fel ibland när man försöker att vara kreativ och åstadkoma mycket. Men det ju bara dom som inget gör som aldrig gör något fel. Men i media framställs dessa som fifflare, medan dom som inte försöker att göra samhället bättre klarar sig undan.
Jag menar inte att man inte ska kolla upp vad som händer och sker i samhället. Här har media en stor och viktig roll, men man har också ett ansvar för hur vanliga människor behandlas.
tycker
Gösta Gustavsson

3 comments:

Bolle said...

”Jag menar inte att man inte ska kolla upp vad som händer och sker i samhället. Här har media en stor och viktig roll, men man har också ett ansvar för hur vanliga människor behandlas.” skriver Gösta Gustavsson i sin blogg.

Hej Gösta!

Håller med dig om att det är bra att massmedia granskar förtroendevalda men där kan inte "vanliga människor" med mindre betydelsefulla uppdrag få fribrev även om de är ”kreativa” och ”brinner för att göra ett bra samhälle ännu bättre” och har "åstadkommit mycket". Granskningen ska gälla även dem, anser jag, även om det är mindre summor, som i detta fall en offert på ett antal 10 000 kronor, som genom omvägar till stor del enligt egen uppgift skulle tillfalla en hustru till en tjänsteman från Linköpings kommun och tjänstemannen själv.

Försvarar du, Gösta, att skattepengar som är ämnade att användas till landsbygdsutveckling hamnar i tjänstemannens plånbok på detta sätt?

Jag tycker det vore bättre om du först utreder om det finns grund för uppgiften om att dessa skattepengar hamnat hos tjänstemannen och hans hustru på ett olämpligt sätt och därefter uttalar dig. Det ingår väl i din roll som förtroendevald i Linköpings kommun att kontrollera om tjänstemäns ”kreativitet” leder dem på villospår. Även om dessa personer också är "vanliga" människor.

Man kan fråga sig varför ordförande i Leader Folkungaland i sin försvarsskrift som du fått per e-brev inte dementerar uppgiften att tjänstemannen och hans hustru berikat sig på detta sätt om den inte vore sann?

Kör man för fort får man böta även om man är en "vanlig människa", tjänsteman eller förtroendevald. Om man nu inte heter Silvio Berlusconi förstås.

Gösta Gustavsson Linköping said...

Jag har tydligt skrivit att media självklart ska granska allt som sker i samhället. Det är en viktig uppgift för dem.
Däremot bör man alltid vara varsam mot människor och inte bedriva hetsjakt på den. Alla människor kan göra fel och då ska dessa givetvis rättas till, men enstaka fel berättigar inte till att låte drevet gå mot någon.

Bolle said...

Bra att du anser att det är en viktig uppgift för media att granska allt som sker i samhället.

Varför blir det drev, som du kallar det?

För att svara på den frågan så måste man gå bakåt i händelsekedjan.

Varför sker det kollektiva misstag i styrelser?

Kan en förklaring vara att när ledamöter i styrelser väljs så övervärderas att de ska ha en "ledare" samt kunna "arbeta bra tillsammans" och så missar man mångfalden och demokratin och får en "stark" ordförande med en grupp ja-sägare omkring sig?

Då återstår det inte mycket annat för den som inte är en ja-sägare och därför inte fått plats i styrelsen än att skapa debatt utanför det slutna rummet, dvs t.ex i media.

Detta kan vara en förklaring.

Du skriver att misstag ska rättas till.

Javisst, men om revisorer och förtroendevalda med ansvar för att rätta till fel inte gör det fast de får uppgifter om dessa misstag så återstår media för att få någon form av rättelse eller åtgärd.

Det vore ju bättre att revisorerna eller förtroendevalda med ansvar agerat i tid och satt stopp.

Då behövdes inga drev i media.