VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, November 03, 2010

Teknisk infrastruktur - den verkliga kärnverksamheten

Många debattörer kräver att kommunerna ska begränsa sin verksamhet och bara syssla med kärnverksamheterna som man då menar är skola, vård och omsorg.
Detta vittnar om en historielöshet av stora mått. Det är istället dom kollektiva nyttigheterna som inte varje invånare själv kan fixa som är kärnan i ett fungerande samhälle. Det handlar om kollektiva nyttigheter som parker, gator, vägar, vatten och avloppssystem, avfallshanteringssystem, elsystem och andra energisystem, IT-infrastruktur etc. Det handlar också om vården av den gemensamma miljön med, luft, vatten, växlighet och jord. Det handlar också om ansvar för de begränsade naturresursernas användning.
De flesta tar detta för så självklart så dom glömmer bort att detta utgör grunden för ett fungerande samhälle och är kommunernas kärnverksamhet i dess grundläggande betydelse.
Det är här de kommunala energibolagens särart så tydligt kommer fram. Det är genom kloka politiker som dessa bolag fått uppgiften att på ett proffsigt sätt, tillsett att kommunala energibolag fått utveckla energi, avfall och miljötekniken så att Sverige nu ligger i framkant och det dagligen kommer delegationer från världens alla hörn för att ta del av våra goda exempel. De kommunala energibolagen har genom ägarnas tydliga uppdrag om leveranssäkerhet, låga priser, miljöutveckling på toppnivå drivit fram denna utveckling och samtidigt kunnat visa god lönsamhet.
Idag ser vi dock att de kommunala energibolagens verksamheter ofta begränsas på ett sätt som gör att det finns stora risker att de konkurreras ut av statsägda och multinationella energibolag som lever utan samma begränsningar.
När t ex ett större kommunala energibolag försöker hjälpa mindre kommuner, med tekniskt kunnande, utveckling och drift av fjärrvärmeanläggningar etc. hamnar man i konflikt med lokaliseringsprincipen och den regionala samverkan försvåras. Om däremot ett statligt bolag eller ett energibolag som ägs av en kommun i t ex Finnland erbjuder samma tjänst är det helt OK. På samma sätt snedvrids konkurrensen när kommunala energibolag för söker sälja sin kompetens till andra länder, medan det inte finns några hinder för motsvarande aktiviteter från statliga Vattenfall.
Det är dags att kommunala energibolag får möjlighet att agera på likvärdiga villkor som övriga energibolag i Sverige. Då kan Sverige genom sina kommunala energibolag fortsätta att vara föregångare i det globala klimatarbetet till gagn inte bara för ägarkommunerna utan för hela Sverige och för att målet att nå det klimatsmarta samhället
tror
Gösta Gustavsson

4 comments:

Anonymous said...

Klokt skrivet!
/Leif Tollén

Anonymous said...

Kan hålla med Leif att det var klokt skrivet men min käpphäst är att ingen människa kan dela Alla Åsikter samtidigt och leda en verksamhet, något i hjärteroten måste driva arbetet.
Som jag skrev tidigare så vill centern och Maud O sälja ut.Slutsats igen välj väg eller framdriften blir vinglig och dyrbar !!

Jag är nu engagerad i ett antal bolag och vägval är ett måste!!! Ständigt ,Allt annat är omöjligt. Vi kan väl inte nu sitta och gnälla över att lagarna är som dom är, resan till att ändra dessa närmar sig utopiska trossatser och patienten hinner dö.

Hur gärna man än vill ändra lagstiftningen i efterhand så är det lite jobbigt och lååångt.

Är det dags att byta parti Gösta?

MVH
Stig Holm

Anonymous said...

Kan hålla med Leif att det var klokt skrivet men min käpphäst är att ingen människa kan dela Alla Åsikter samtidigt och leda en verksamhet, något i hjärteroten måste driva arbetet.
Som jag skrev tidigare så vill centern och Maud O sälja ut.Slutsats igen välj väg eller framdriften blir vinglig och dyrbar !!

Jag är nu engagerad i ett antal bolag och vägval är ett måste!!! Ständigt ,Allt annat är omöjligt. Vi kan väl inte nu sitta och gnälla över att lagarna är som dom är, resan till att ändra dessa närmar sig utopiska trossatser och patienten hinner dö.

Hur gärna man än vill ändra lagstiftningen i efterhand så är det lite jobbigt och lååångt.

Är det dags att byta parti Gösta?

MVH
Stig Holm

Anonymous said...

Klokt skrivet Stig Holm.

- Det är sorgligt det här med Gösta

- Att han aldrig klarar av att lyssna på centerpartiet