VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Saturday, November 13, 2010

Politikerinflationen

I Linköping är det just nu inflation på heltidspolitiker. När jag började som kommunalråd var vi totalt 5 heltidspolitiker. Nu kommer Linköping att har 13 kommunalråd som trixar ihop heltid genom att kombinera kommunalrådsuppdrag, ordförandeuppdrag och diverse andra politiska uppdrag. Till detta ska läggas att man nu (mot centerpartiets vilja) beslutat att införa politiska sekreterare i kommunen. Det betyder minst 2 heltidspolitiker och några deltidspolitiker till.
I fortsättningen kommer väl kommunstyrelsens planeringsutskott som består av kommunalråden och gruppledarna från övriga partier att vara minst lika många som hela kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. Hur ska dom som inte är heltidare kunna hävda sig mot denna makt-trojka.
Samma sak kommer att ske för vanliga förtroendevalda fritidspolitiker i kommunfullmäktige och i olika nämnder och styrelser. Vi är på väg mot en tid då Linköping kommer att styras helt av dom 15 heltidspolitikernas gäng och de övriga 250 fritidspolitikernas inflytande kommer att bli nästan lika med noll. Den gamla fina traditionen med förtroendevalda samhällsmedborgare som offrar en del av sin tid för samhällets bästa är på väg att helt försvinna och ersättas av karriärsugna politikerproffs.
En utveckling som inte gillas av
Gösta Gustavsson
Läs gärna Roland Larssons inlägg i denna fråga på hans blogg: http://rolalarsson.blogspot.com/2010/11/fran-kommunledning-till-folkrorelse.html

No comments: