VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, November 24, 2010

Mod i landstinget från Mp-ledamot

Jag tycker att alltför många ger Sverigedemokraterna möjlighet att framstå som intressanta på olika sätt. Man låter dem framstå som martyrer som hindras från att framföra sina budskap. Man låter dem agera vågmästare och få ett inflytande som dom inte förtjänat med sitt väljarunderlag. Alla skyller då på varandra i olika sammanhang, men ingen tycks våga ta dom beslut som krävs i dom olika sammanhangen för att begränsa intresset för Sd som hotfulla vågmästare.
Gunnar Gustavsson mp framstår därför för mig som ett lysande undantag från denna regel. I Östgötalandstinget är alliansen 3 mandat större än dom rödgröna, men man saknar en röst för egen majoritet. Det borde alltså vara logiskt att alliansbudgeten skulle få gå igenom i landstingsfullmäktige. Gunnar Gustavsson, mp, beslutade sig därför att stödja alliansbudgeten för att därigenom inte låta Sd få det avgörande inflytandet över vilken budget som skulle gälla i Östergötland för 2011. Modigt och klokt tycker jag. Han vred därigenom verktyget ur Sd-ledamöternas händer och hur dom röstade saknade därför betydelse. Starkt gjort Gunnar.
Mer taktiskt hade kanske varit att bara meddelat att man avstod i omröstningen. Då hade Gunnar inte behövt rösta mot det rödgröna förslaget. Det hade då blivit ordförandens utslagsröst som avgjort och då hade ju ändå alliansbudgeten gått igenom.
Jag tycker det är dags att på alla nivåer se till att Sd inte får mer inflytande än vad valresultatet kräver. Då kommer Sd:s roll istället bli att stå till svars för sina främlingsfientliga och populistiska idéer. Och det är just det som är enda rimliga sättet att möte detta parti
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: