VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Thursday, November 25, 2010

Flygplats Östergötland

Från Östgötacentern har vi länge framfört att flygplatsfrågan i Östergötland inte löses genom att öppna en ny flygplats i Norsholm. Dom 2 flygplatser som idag finns i Linköping skulle ändå finnas kvar eftersom dom finns för försvarets och för Saabs räkning. En ny flygplats skulle alltså inte avlasta Linköping från flygbuller.
Vi har därför bl a inför höstens val lyft frågan om bättre samordning av de två befintliga flygplatserna för regulgärflyget. Vi har därvid föreslagit att man ska bilda ett gemensamt bolag för att driva flygplatsverksamheten från de två flygplatserna. Detta skulle kunna minska kostnaderna och samtidigt ge ett breddat flyglinjeutbud för östgötarna. Det är därför glädjande att också Handelskammaren och Norrköpings kommun nu tycks ta upp vår ide.
Självklart kommer det att finnas ett antal problem på vägen, men dessa går säkert att lösa om viljan nu äntligen tycks finnas från flera håll
tror
Gösta Gustavsson

No comments: