VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Thursday, November 18, 2010

Fjärrvärmeexport- går det?


Det talas mycket om miljöteknikexport från olika håll i Sverige. Inte minst gäller detta från regering och centrala myndigheter av olika slag. Men när det gäller den största koldioxid-sänkan i Sverige fjärrvärmen så är inte exporten så enkel. Det är till 90 % kommunal bolag som kan fjärrvärme och dom får ju inte expandera ut över världen. Och att sälja fjärrvärme genom att leverera varmt fjärrvärmevatten i termos kanske inte är en så lysande idé trots allt.

I Linköping jobbar vi med att försöka exportera kunskapen via Tekniska Verkens lilla dotterbolag Usitall. Genom att skaffa externa finansiärer så försöker vi sälja kunnandet vi har utan att vi går in med stora risker för egen del. Säker inte lika lönsamt för oss, men ändå en väg att ta vår del av det globala miljöansvaret.
På bilden ser vi Rumäniens ambassadör Raduta Matache under sitt besök på Tekniska Verkens anläggning i Linköping. Hon ser gärna en ett ökat samarbete i dessa frågor och hoppas på att vi tillsammans ska kunna skapa miljövänlig fjärrvärme i Rumänien. Det verkar bra
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: