VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Saturday, November 20, 2010

Centerpartiets förtroendevalda i Linköping

Mer än hälften av centerpartiets förtroendevalda i Linköping är nya eller har fått andra uppdrag än tidigare. Detta står klart efter att ett välbesökt centermöte idag beslutat om fördelningen av alla partiets kommunala uppdrag. En mycket klar föryngring av förtroendeskaran, men också en breddning så att så många som möjligt får något av de uppdrag som partiet får ansvar för under den kommande mandatperioden. Det blir också fler kvinnor som kliver fram i rampljuset, vilket känns bra.

Några viktiga poster är:

Kommunalråd Muharrem Demirok

KS: ersätter Maria Carlsson

Mål och utvärderingsutskottet: Ellenor Svensson

Ekonomiutskottet: Lars Vikinge

Utförarstyrelsen: Hans Eneroth/Daniel Stensér

Barn och ungdom: Anders Monemar/Mikael Larsson

Bildningsnämnden: Robert Pettersson/Josefina Bergehed

Kultur och fritid: Johan Lundgren/Eje Svensson

Omsorg: Julie Tran/Bengt Walla

Socialnämnden: ElsMarie Peterson/Britt-Marie Gustafsson

Äldrenämnden: Pontus Knutsson/Britt-Marie Alfredsson

Samhällsbyggnadsnämnden; Muharrem Demirok/Yvonne de Martin

Bygg och Miljö: ers Esbjörn Rundberg

Stadshus AB; Roland Larsson

Ordf i Ryds geografiska utskott: Lars Vikinge

Ordf i Vårdnäs geografiska utskott: Bengt Walla

Själv sitter jag kvar som ordförande i Teniska Verken, men Gun Djerf går in som vår nya ledamot i Stångåstaden.

Ett kul och spännande gäng som säkert kommer att kunna påverka Linköping i centerpartistisk anda

tror

Gösta Gustavsson

No comments: