VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, November 03, 2010

Blockpolitiken förödande för mångfalden

Ett samlat Alliansblock har varit en förutsättning för att Socialdemokraternas mångåriga makt skulle brytas. Ett starkt parti kan bara besegras genom blockpolitikens samverkan.
Men nu när den socialdemokratiska dominansen i Svensk politik brutits och socialdemokraterna och moderaterna är två jämnstora partier på 25 - 30 % av väljarunderlaget är det dags att bryta upp blocktänkandet och istället se flerpartisystemets mångfald och dess fördelar.
I flera av de andra Nordiska länderna är det helt OK med att variera vilka partier som samarbetar över tiden. Samma sak gäller ju i många kommuner och landsting. I Östergötland har vi den gångna mandatperioden haft m+s-regeringar i Åtvidaberg och Vadstena och en sådan samverkan diskuteras just nu i Söderköping. I Finspång har ju alla partier utom s bildat styrande majoritet. Och i Kinda får vi nu en majoritet av c, m, kd och mp medan fp är i opposition. Och här i Linköping har vi ju tidigare haft ett framgångsrikt s+c styre under 3 mandatperioder, medan 80-talet innebar s, kd, och v som styrande majoritet under två mandatperioder.
Att från tid till annan jobba med olika majoritetskonstelationer leder till att man ofta kan lösa de aktuella frågorna på ett smidigare sätt. Samtidigt kan de olika partierna driva sin egen partipolitik tydligare. Och väljarna kan också lättare se skillnaden mellan partiernas politik och dom kompromisser som alltid måste till när flera partier ska samverka.
Så framtidens recept är bryt upp blocken och släpp fram dom olika partierna i full frihet
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: