VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Monday, October 04, 2010

Kommunal energibolag på lika villkor

Kommunala bolags vara eller inte vara. Bolagens roll och villkor. Ja det är frågor som med jämna mellanrum dyker upp i debatten. Det kastas då ofta ut påståenden om bolagens arbetsmetoder, osund konkurrens, skattesubventioner, upphandlingar utan fri konkurrens etc. Dessa diskussioner präglas ofta av stor okunnighet från dom olika debattörerna Det gäller såväl motståndare som förespråkare för kommunala bolag.
Ofta klumpar man dessutom ihop olika typer av bolag, trots att energibolag, bostadsbolag, evenemangsbolag, trafikbolag, teaterbolag etc har helt olika uppdrag, förutsättningar, lagstiftning och konkurrenssituationer att utgå ifrån. Detta gör naturligtvis att debatten ofta blir mycket förvirrad för den som försöker följa den.
Eftersom jag just nu sitter som ordförande i det kommunala energibolaget Tekniska Verken i Linköping känns det angeläget att försöka få en saklig och informativ debatt om just de kommunala energibolagens roll och förutsättningar Min bild av de kommunala energibolagen är att det är tack vare dessa som vi i Sverige ligger i spetsen för mycket av den miljöteknik som efterfrågas ute i världen för att vi ska kunna klara de globala klimatmålen. Jag välkomnar därför den debatt som just nu startat på newsmill i desa frågor. Du kan lätt följa den och delta i den om du går in på: http://www.newsmill.se/artikel/2010/10/03/lagstiftarna-diskriminerar-oss-kommunala-bolag
Något att fundera på
tycker
Gösta Gustavsson

4 comments:

Lars Andersson said...

På nationella nivån har mamma Maud sagt att staten inte skall äga bilfabriker. Vidare har hon sagt att Vattenfalls engagemang i Tysk kolkraft och kärnkraft skall avvecklas. Hon baserar sina ställningstaganden på att hon inte ser den affärsmässiga nyttan, att hon inte anser att Svenska staten framåt i tiden kommer att vara den bästa ägaren för nämnda företag. Vidare uttryckte hon att Svenska staten skall göra sådant som mera direkt är till nytta för Svenska folket.

Du presterar inte någon vision beträffande vad medborgarna i Linköpings kommun i framtiden skall få uträttat genom ägande av Tekniska Verken. ”Min bild av de kommunala energibolagen är att det är tack vare dessa som vi i Sverige ligger i spetsen för mycket av den miljöteknik som efterfrågas ute i världen för att vi ska kunna klara de globala klimatmålen”, skriver du.

Ur ditt perspektiv är det alltså väsentligt att Tekniska Verken, som någon typ av utmärkelse för att man tidigare varit duktig, skall får fortsätta vara världsförbättrare utan koppling till medborgarnyttan i Linköping.

Om du försöker tänka på samma sätt i Linköpingsperspektivet som partiledaren gör i Sverigeperspektivet kanske du inser att Linköping inte skall äga Tekniska Verken i den tappning som bolaget numera har.

Åsa said...

Jag är boende i ett annat kommunalt bolag, Stångåstaden.

Vinsten för Stångåstaden är brutto 88 miljoner dvs i snitt 5.600 / lgh och år eller ca SEK 90/kvm och år. (Min lägenhet är 76 kvm, dvs SEK 6.840)

Det anmärkningsvärda är vinstens storlek eftersom vissa kostnader före resultatet är ganska höga.

a) Kostnader för central administration och marknadsföring är hela 71 miljoner (antar att löner (se punkt 2b), nya kontorslokaler samt media- och reklambyråarvoden är med där). Denna kostnad är nästan lika stor som vinsten, utslaget per lägenhet: SEK 4.900/lgh och år!

Nu har vinst, reklam- och marknadsföring och löner belastat mitt boende med 6.840 plus 4.900 således hisnande 11.740 kr/år!

b) Kikar man på löneskostnaderna för de 130 anställda så ligger den i snitt på ca SEK 660.000/anställd. Varje anställd har då en nettolön (före prel. skatt) på i runda slängar SEK 40.000/mån. En hög siffra med tanke på antalet anställda och kvalifikationskrav (så avancerade jobb har dom väl inte hela bunten?).

Marknadsföring och reklam som bolaget ägnar sig åt är orimlig med tanke på att man i stort sett inte har en enda ledig lägenhet! Människor står i kö för att bo i lägenheterna. Det behövs inte mer kostsamma och töntiga reklamkampanjer för att bolaget ska få fler boende.

Tack vare Stångåstadens dominerande ställning sätts hyror i privata lägenheter efter deras norm. Det betyder att Stångåstaden skor sig på hyresgästerna och de privata likaså eftersom konkurrenssitutationen sedan länge satts ur spel.

Stig Holm said...

I onsdags var jag på middag på Amerikanska ambassaden i samband med att Governor Granholm från Michigan på torsdagen skulle tilldelas Nordstjärneorden av Konungen.

Jag hade äran att tala med både Näringsminister Maud Olofsson och Handelsminister Björling.

Jag påpekade då att den samlade kunskapen i många kommunalt ägda bolag mycket väl har bevisat att den kunskapen och denna utveckling har lett till bra miljö,exportaffärer och en början till utveckling av förnyelsebar energi.Jag hävdade att om de beslut och lagar som tagits exekveras till fullo mot kommunalt ägda bolag inom energisektorn ,utan förändring, kommer vi att få kompetensflykt från dessa bolag och vi tappar år av möjliga positiva åtgärder i syfte att förbättra levnadsstandard, miljö och internationellt samarbete.Detta för att vi ägnar för mycket tid åt s.k navelskådning istället för att se den stora möjligheten i helheten där alla krafter samverkar.
Ett bättre alternativ ,om inga ändringar göres, vore då att sälja dessa bolag och snabbt vidareutveckla dessa utan hinder. Maud Olofsson höll med om detta

Min enda ståndpunkt är att AB Sverige måste välja om man vill ha höger trafik eller vänstertrafik. Om alla kör i mitten så krockar man.
Jag vill understryka att bägge vägarna tror jag leder till bra utveckling, bara man bestämmer sig ...någon gång.

Sist men inte minst verkar kommunal politik krocka med riksdagspolitik. Är det inte dags att människor i samma parti driver en linje i överlevnads och sysselsättningsfrågor.

Undrar en konfunderad
Stig Holm

Lars Andersson said...

Stig Holm du uttrycker dig föraktfullt om navelskådning gällande vem som strategiskt är rätt långsiktig ägare för Tekniska verken. Förmodligen är du en bildad karl eftersom du fick vara med på Amerikanska ambassadennnn när Jennifer Granholm som är guvernör i Michigan fick motta Nordstjärneorden av kungen. Du avslöjar med ditt uttalande att ekonomi- och organisationskunskap förhoppningsvis inte är din bästa förmåga.

Att avfärda frågan som oviktig, gällande vem som långsiktigt och strategiskt är rätt ägare för ett så stort och värdefullt företag som Tekniska verken är oprofessionellt. Lika oprofessionellt som det skulle vara att ur teknisk synvinkel säga ”dra några rör och lite sladdar, vad det hela blir för något spelar ingen roll”.