VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Friday, September 17, 2010

Vattenfall säljer kolkraft

Vi i centerpartiet har varit tydliga när vi sagt att det är inte en uppgift för Vattenfall att driva och utveckla kolkraft i bl a Tyskland. Därför har bl a jag skrivit om detta på tidigare blogginlägg.
När centerpartiet fick ansvar för näringsdepartementet var det därför naturligt att se över och ändra ägardirektiven så att bolaget skulle agera för att avveckla sitt innehav av kolkraft i Tyskland.
Maud Olofsson har varit tydlig med att de gamla s-märkta ägardirektiven som i princip bara krävde stor utdelning från Vattenfall skulle omarbetas och skulle innehålla krav på att Vattenfall agerade utifrån regeringens antagna inriktning på omställning till förnybar elproduktion. De nya diriktiven har nu inneburit att Vattenfalls Vd igår presenterade förslaget om att Vattenfall nu kommer att avyttra sin kolkraft.
Bra jobbat Maud. Det behövs en rakryggad politiker som Maud Olofsson för att omställningen till miljövänlig energiproduktion ska bli verklighet. Centerpartiet gör skillnad
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: