VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Saturday, September 04, 2010

Strömmande vatten för biologisk mångfalt och turism


Idag strömmar vattnet åter i den gamla flodfåran i Ljungsbro, förbi kraftverket i Malfors. Tanken är att testa möjligheterna att få fiskar att ta sig förbi kraftverket och att leka i det strömmande vattnet.
Min vision är att man på sikt ska möjliggöra för fisken att ta sig hela vägen mellan Vättern och Östersjön. En vision på lång sikt som skulle ge möjlighet till södra Sveriges i särklass bästa fiskevatten för ädelfisk. Det skulle bli en unik turistattraktion som skulle kunna kombineras med ett skydd för den biologiska mångfalden, fisket och ett antal andra aktiviteter i regionen.
Ett första steg är då naturligen att göra iordning ett strömmande vatten vid Malfors och göra detta tillgängligt för allmänheten.
En spännande vision
tycker
Gösta Gustavsson

1 comment:

Anonymous said...

Gäller för att dela information med oss.