VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, September 01, 2010

Ny Vd i Tekniska Verken

Nu har vi i styrelsen utsett efterträdare till Stig Holm som Vd för det kommunalägda bolagetTekniska Verken i Linköping.
Ny vd blir Anders Jonson som sedan i våras varit vice vd i bolaget. Anders har jobbat i bolagskoncernen på olika befattningar i 12 år och han har tidigare erfarenhet från bolag som Lundbergs och från NCC.
Det var en helt enig styrelse som tog beslutet sent i måndags.
Anders har fått uppdraget i konkurrens med ca 50 intresserade kandidater Det är glädjande att dom ledande befattningshavarna inom bolaget står sig i konkurrensen för denna typ av befattningar.
Det är ett tufft jobb på en marknad med ökad konkurrens och krav på ett aktivt deltagande i klimatomställningen. Bolaget står inför många spännande utmaningar under den närmaste åren. Flermiljardersinvesteringar i framtidens fjärrvärmesystem, ökad konkurrens på biobränslemarknaden, krav på kraftig utbyggnad av biogsbroduktionen och utveckling av de elproduktionen mot klimatneutrala alternativ m m.
Ja en spännande och intressant framtid
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: