VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Monday, September 06, 2010

Miljömål och verkligheten

Efter att jag lyssnat på Maria Wetterstrand i TV i går kväll när hon och Maud Olofsson debatterade klimat och miljö sjönk min min aktning för henne ett par snäpp. Maria sade bara två saker om och om igen . "Vi har högre klimatmål än alla andra och inget som regeringen gör är rätt eller bra". Men vad är det som mp då tänker göra för att nå sina mål? Där kom inget svar trots att frågan återkom flera gånger. Hon trodde bara på att utvecklingen skulle lösa klimatproblemen och uppfylla mps mål.
Jag har två krav på trovärdiga politiker. Redovisa vad ni vill och redovisa också vilka beslut och åtgärder som ni ska vidta för att nå dessa mål. Självklart är det ett stort plus om man också kan redovisa att man redan har genomfört ett antal åtgärder på väg mot måluppfyllelsen.
Maud Olofsson redovisade lugnt och sakligt målen och hur man vidtagit åtgärder så att antalet miljöbilar mer än 10-dubblats på tre år och vindkraften 3-dubblats. Och för första gången i modern tid minskar användningen av fossilbränslen för fordon i Sverige. Konkreta åtgärder som ger resultat. På samma sätt visade hon på konkreta åtgärder som ska leda till att vi når dom uppställda klimatmålen med marginal.
Klart , tydligt, och konkret.
Sådant gillar
Gösta Gustavsson

No comments: