VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Sunday, September 12, 2010

Linköping i spetsen för hållbart klimat och miljö

Jag vill att:
- Linköping ska bli en fossilbränsleneutral kommun.
- Tekniska Verken ska fortsätta att ägas av linköpingsborna och prioritera miljöutvecklingen i vår kommun.
- Tekniska Verken ska leda arbetet att skapa en klimatsmart region
- Linköping ska utveckla modern spårvagnstrafik i tätorten.
- Pendeltågstrafiken ska byggas ut på stambanan, Tjustbanan och Stångådalsbanan.
- Biogasproduktionen ska 3-dubblas i regionen
- Cykelvägarna ska byggas ut i såväl tätorten som till orter runt staden.
- Maten i äldreboende, skolor och dagis ska vara närproducerad.
- Flera nya företag och jobb inom miljöteknikområdet.
Delar du min uppfattning
undrar
Gösta Gustavsson

No comments: