VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Saturday, September 04, 2010

Fiske eller miljövänlig el?

Just nu jobbas det i Linköping på att försöka återskapa goda förutsättningar för fiskar att leka och föröka sig i vattendrag som byggts ut för att utnyttjas för elkaraftproduktion. Det handlar om Svartån, Stångån och inte minst Motala Ström.En förstudie har gjorts för att se på möjligheterna att släppa vatten förbi kraftverken i Malfors och Nykvarn i Ljungsbro.Vid Cloetta i Ljungsbro finns den gamla flodfåran kvar och skulle kunna användas för att få strömmande vatten så att fisken åter kunde leka i detta vatten som ju är av mycket hög kvalitet. Det skulle naturligtvis ge möjlighet till ett värdfullt fiske för alla intresserade sportfiskare och vara en bra turiståtgärd. Det skulle också berika den biologiska mångfalden i detta område. Men samtidigt skulle detta innebära att vattenkraften skulle tappa en del av sin elproduktionsförmåga. Vattenkraft-el för i storleksordningen 1 000 000 kr/år måste då ersättas med annan kraft, vilket i dagsläget handlar om tysk kolkraft med dom negativa klimateffekter som det skulle innebära.Vilket som är bäst eller hur kompromissen kan se ut mellan dom olika miljömålen är inte så lätt att avgöra, men Tekniska Verken kommer att släppa förbi vatten via den gamla strömfåran i helgen så jag ska dit och titta, tillsammans med folk från länstyrelsen, kommun och fiskeintressenter på lördag kl 11.00. Ska bli intressant att på ort och ställe kolla på dettatyckerGösta Gustavsson

No comments: