VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Sunday, September 26, 2010

Blockpolitikens dilemma

Blockpolitiken förutsätter 2 politiska block, på samma sätt som 2-partisystem förutsätter bara 2 partier. Problemet är dock att människor inte nöjer sig med 2 partier eller 2 block utan vill ha flera alternativ att välja på. Det tycker jag är sunt. Därför tror jag att varje försök till bildande av 2 valalternativ alltid kommer att innebära att vi istället får nya partier av olika slag. Min uppfattning är alltså att varje försök att bilda 2 och endast 2 politiska block på sikt är dömda att misslyckas. Och dessutom tycker jag det är sunt att det då bildas nya partier som motvikt mot maktkoncentrationen om man inte frivilligt löser upp 2-blocksystemen.
Det har varit befogat att bilda ett block för att bryta den socialdemokratiska dominansen i Svensk politik. I och med årets val så har socialdemokraternas dominerande ställning brutits så att det nu kan vara möjligt att återgå till friare politiska partier med var sina egna självständiga program. Då kan man sedan bilda regeringar med olika partisammansättningar och utan att små vågmästarpartier kan idka utpressning eller förlama styrningen och Sverige och av de svenska kommunerna.
Alltså: Det är dags att våga tänka om i det politiska Sverige
tycker
Gösta Gustavsson

1 comment:

Sofia said...

Hej!
Jag går tredje året på Folkungaskolan och arbetar just nu med att studera det svenska samhället för att se om det är så demokratiskt som det verkar. Jag skulle bli hemskt glad om du har lust att svara på några frågor.

Har du politiken som fritidssysselsättning eller är det ett heltidsjobb? (Och gäller det samma för de flesta av dina "kollegor" som det är för dig?).
Hur anser du att dessa olika sätt att arbeta med politik påverkar demokratin?
Blir det mer demokratiskt om politiker har "ett vanligt jobb" vid sidan av politiken (i och med att de då hamnar närmare folket)?
Har man som enskild kommunpolitiker mycket att säga till om och påverka eller blir man snabbt nedröstad och bortglömd?
Hur mycket har "vanliga" människor att säga till om och påverka mellan valen och blir det folket påpekar bearbetat av politikerna?

Tack på förhand!
Min mail: technophobia@live.se