VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Tuesday, August 10, 2010

Släpp byggandet loss

Nu är det dags att släppa loss från dom gamla låsningarna när det gäller byggandet på landsbygden och i småorterna. Det finns ingen anledning att ha samma byråkratiska syn på enstaka hus i dom glest befolkade delarna av kommuner, som i Linköpings Centrum.
Oftast är kännedomen om förhållandena på platsen mycket bättre hos den som ska bygga och bo där än hos tjänstemän och politiker från staden. Ändå vill så många centralister detaljstyra varje bygge in i minsta detalj.
Om man låter dom som ska bo på platsen få bestämma mer så skulle vi få fler och bättre bostäder ute på landsbygden
tror
Gösta Gustavsson

2 comments:

Kalle said...

Det behövs väl ett större byggande i hela kommunen med tanke på de svaga befolkningsöknings siffrorna Linköping har uppvisat i år.

Gösta Gustavsson Linköping said...

Befolkningsutvecklingen är knappast en följd av lågt byggande. Det är nog istället så att lägre befolkningsutveckling leder till minskat byggande. Folk flyttar inte till en ort bara beroende på hur mycket bostäder som finns, för i så fall skulle knappast Boxholm riva dela av sitt bostadsbestånd, så man kunde läsa om i dagens tidning