VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Sunday, August 01, 2010

Sälj ut Vattenfalls utländska kol- och kärnkraft

Varför ska ett statligt ägt företag som Vattenfall äga kolkraft och kärnkraft ute i Europa. Jag tycker att staten ska äga dom naturresurser som vattenkraften i Sverige innebär. Det är strategiskt viktigt med ett stort allmänt ägande av så viktiga naturresureser.
Resten av Vattenfalls jätteresurser kan lika gärna säljas till olika privata aktörer. Pengarna som sedan kommer in kan med fördel användas för att investera i förnybar energi. Det kan handla om vindkraft, vågkraft, solenergi etc. Här gäller att satsa långsiktigt för framtiden. En sådan satsning ger ny klimatsmart energiproduktion, ny klimatsmart energiutveckling, nya klimatsmarta jobb och företag. Och samtidig ger det en långsiktigt tryggad energiförsörjning för Sverige.
Jag välkomnar därför Maud Olofssons förslag i dagens DN om Vattenfalls framtid. http://www.dn.se/debatt/vi-vill-salja-delar-av-statens-agande-i-vattenfall-1.1146631

Jag ser liknande förändringar också i de kommunägda energibolagen, som Tekniska Verken i Linköping. Vi bör ännu tydligare fokusera på de områden som är ägarens mål med att äga bolaget. En koncentration på dessa huvuduppgifter i såväl de statliga som de kommunala bolagen är till gagn för såväl bolag som ägare
tror
Gösta Gustavsson

2 comments:

Stig Holm said...

Ja Maud Olofssons förslag kan bli bra om det blir verklighet och det fort. Vi kan konstatera att Linköping tappat flera år på sin miljöprofilering beroende på att att alltför många har bromsat.
jag kan konstatera att de flesta s.k stora innovationer som mobiltelefoni,Aseas produkter,Losec och GPS samt dator musen samt färggrafik kommer ur offentliga samarbeten med entreprenörer.
Därav kan man inte som Gösta Gustavsson dra slutsatsen att man skall börja med att begränsa Tekniska Verkens verksamhet utan analys ...ty ingen vet vilka kombinationer av kunskap som kan bli framtidens produkter. dessutom är jag övertygad om och hoppas att ingen ungdom vill arbeta i ett företag där man börjar med att sätta upp begränsningar!!
Att alltid låta någon annan ta risk driver ingen utveckling...utveckling innebär ett visst risktagande. Utan utveckling blir alla företag en enda stor kapitalförstöring och intellektuellt status quo.

Den nya konkurrenslagstiftningen kommer om man analyserar denna att omöjliggöra effektiv offentlig verksamhet.Givetvis har Maud O. lagt in en liten brasklapp för statliga bolag i sann pragmatisk anda.

Tvärtom borde alla företag ha en effektiv kärnverksamhet men också ha utrymme för nytänkande. Jag har under 10 år försökt "bevisa " att personer anställda i det offentliga har gått i samma skolor som övriga, borde ha samma utvecklingskraft givet en viss ledning och ägarstyrning men alltför många envisas med att dela upp AB Sverige i kategorier och då finns bara en väg ut sälj av all offentlig verksamhet i bolagsform
Stig Holm

Gösta Gustavsson Linköping said...

Koncentration på huvuduppgifterna innebär inte en begränsning, utan en tydlig fokuserning för att klara framtidens utmaningar