VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Thursday, August 19, 2010

Östergötland - en framtidsregion

Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Det yttersta målet är att var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Vi är ett grönt liberalt parti.

Ansvar för varandra och för naturen ska vara vägledande när samhället formas. Hela Östergötland ska vara en levande, vibrerande miljö där den som vill ska ha möjlighet att bo och verka på landsbygden, i den mindre orten eller i staden.

Samhället ska byggas underifrån. De olika samhällsfrågorna ska avgöras och skötas på lägsta möjliga nivå. Därför är det viktigt att slår vakt om det kommunala och regionala självstyret. Statens och EU:s maktutövande ska begränsas till de områden och frågor där det finns skäl att ta besluten på nationell eller internationell nivå.

Regionerna får allt större betydelse för utvecklingen i olika delar av Sverige och Europa. Därför är det viktigt att Östergötland är med och leder utvecklingen. Samla ansvaret för de regionala frågorna i en direktvald politiskt styrd organisation, ett regionparlament vilket ersätter dagens landsting och regionförbundet Östsam.

Bilda en Östra Götalandsregion, på samma sätt som man nu gjort i Stockholmsområdet, Västra Götaland och i Södra Sverige.

Ett skäl för större regioner är behovet av fungerande kollektivtrafik över dagens länsgränser, samarbete när det gäller kultur och utbildning samt utvecklingen av en alltmer specialiserad sjukhusvård. Planerings- och tillväxtfrågor i form av infrastruktur och företagande är andra tungt vägande skäl. Ett annan viktig anledning är att förhindra kommunsammanslagningar, vilket kan vara en risk om det regionala samarbetet inte fungerar som det ska.
En bra framtidsvision för en bra region
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: