VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Monday, August 02, 2010

Offentligt ägande ingen garanti för utveckling

När jag lyssnar på Tomas Östros uttalande om "utförsäljning" av offentligsägda bolag och vilken katastrof detta innebär för Sverige blir jag förvånad. Jag tycker mig känna igen tongångarna från Kuba och Nordkorea. Möjligen också från Stalins gamla Sovjet-kommunism. Pappa staten är den enda som kan och vill utveckla verksamheterna, medan privatägandet bara är ren utsugning av folket. Man kan ta sig för pannan för mindre.
Min bild av företagande är att utvecklingen sker där entreprenörskap och mångfald får utvecklas. Gärna i samarbete mellan privat, statligt och kommunalt ägande i olika former. Jag tror på kombinationen av mångfald och samarbete för att utveckla Sverige. Exempel på detta är Saabflyget och de statliga beställningarna, statens utveckling av telenätet och Ericssons framgångar, vattenkraftsutbyggnaden och ASEAs utveckling. Framtidens utveckling inom miljö och klimatområdet kan på samma sätt skapa förutsättningar för nya jobb och företag i Sverige
tror
Gösta Gustavsson

No comments: