VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, August 11, 2010

Malta - en del av EU men så olikt Sverige

Efter att jag besökt Malta under sommaren kan jag konstatera att EU - länderna kan vara väldigt olika och därför får stora svårigheter att föra en samordnad politik inom diverse områden. Det är ju också detta som är ett av skälen till att en gemensam valuta leder till så stora spänningar i hela EU-systemet.

Jag besökte Malta efter önskemål från Sveriges Malta-ambassadör och Exportrådet. Efter miljöminister Andreas Carlgrens besök där för ett år sedan har Maltas miljöminister bett Sverige att komma ner och presentera hur vi jobbar med avfalls och miljfrågorna och samtidigt ta med några företag i branschen som kan erbjuda sina tjänster för att lösa Maltas miljöproblem. Jag fick förfrågan att delta för att visa på hur en framåt kommun i Sverige jobbat med dessa frågor. Det var både kul och intressant att få berätta om vårt arbete i Linköping, men också att se hur man jobbade där.

Samtidigt kan man ju inte undvika att också göra några reflektioner över olikheterna mellan våra två EU-länder. Jag ska här bara peka på några skillnader:

1. Maltas befolkning är endast till ca 2 % av utländsk bakgrund, mot över 10 % i Sverige. Trots detta vill man inte ta emot dom flyktingar och invandrare som nu kommer dit från Afrika utan kräver att dessa ska fördelas inom hela EU. Man föreslår att fördelningen borde utgå från respektive EU-lands yta. Med den fördelningsgrunden skulle Stora sjöfallets nationalpark ta emot fler flyktingar än hela Malta.

2 Andelen förvärvsarbetande kvinnor ligger på drygt 30 % mot EU:s mål på 75 %. I princip förvärvsarbetar kvinnorna bara tills man får barn och familj. Sedan är man hemma. Man markerar tydligt att det är så man vill ha det också i fortsättningen.

3. Alla hushåll lägger ut sina sopor i plastsäckar på gatan varje kväll och sedan är det kommunens ansvar och kostnad att ta hand om detta avfall. Något ekonomiskt intresse för källsortering av avfall eller att reducera avfallsmängden finns därför inte hos allmänheten. Det är ju bara att gratis lägga ut allt på gatan. Alla kostnader med avfallshanteringen måste därför skattefinansieras.

4. El produceras endast med oljekraftverk och elen subventioneras med skattemedel för att alla ska ha råd med el. Energibesparingar uppmuntras knappast av detta system.

5. Skatterna är relativt låga med max-nivåer på ca 35 % och en stor del av ekonomin bygger på icke beskattningsbara inkomster, varför Malta på samma sätt som Grekland och Spanien för väldigt svårt att klara en ekonomisk balans och därför måste få stöd från andra EU-länder.

Jag vill inte bedöma vad som är rätt och fel sätt att jobba för ett enskilt land, men alla måste väl ändå förstå att med alla olikheter blir EU-bygget svårt.

Här krävs lång tid och mycket jobb för att få EU att fungera på alla områden

tror, en trots allt optimistisk

Gösta Gustavsson

No comments: