VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Sunday, August 29, 2010

Kyrka i förändring

När jag satt i kyrkan idag kom jag att fundera på Svenska kyrkan av idag och hur den var i min ungdom. Jag känner att kyrkan gått från det gamla där makten talade till folket, till en kyrka där fria tänkande människor tillsammans formar och delta i sin kyrka.
I min ungdom stod prästen högt uppe i predikstolen och talade ner till folket som bara hade att passivt lyssna. Att kyrkfolket aktivt skulle delta och påverka sin gudstjänst fanns inte i sinnevärlden. Kyrkan var ju makthavarnas sätt att sprida sitt budskap "von oben" till sina undersåtar, såsom man gjort sedan Gustav Vasas tid.
Idag finns i vår församling i Vikingstad 5 gudstjänstgrupper med ca 5 personer per grupp, som veckovis tillsammans med prästen utformar och tar ansvar för söndagens gudstjänst. Man hälsar besökarna välkomna, läser texter, leder böner, delar ut nattvarden, tar upp kollekt, fixar fika som man dricker i kyrkan efter gudstjänsten etc. Med så många aktiva kan man tillsammans utveckla kyrkolivet i en levande församling.
För mig känns det som den sanna centerpartiandan, där det inte är några centrafigurer som kan allt och styr allt, utan där fria, tänkande människor tillsammans skapar en gemenskap, en levande församling.
En förändring som jag gillar
tänker
Gösta Gustavsson

No comments: