VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Monday, August 23, 2010

Klimatsmarta regionen

Östergötland har verkligen chansen att etablera sig som den klimatsmarta regionen i Sverige. Många regioner talar om vad mycket bra man gör, men när man skrapar lite på ytan så är det mycket snack och lite verkstad.
I Östergötland ligger vi långt framme inom stora delar av klimatarbetet. Tekniska Verken i Linköping är en miljöaktör som syns på såväl den nationella som på den internationella arenan. Varje vecka kommer det besökare till Tekniska Verken från andra kommuner och företag från olika delar av världen. Utvecklingen av biogas, avfalls- och återvinningstekniken, fossilfri fjärrvärme och elproduktion sätter Linköping på kartan.
Men Norrköping ligger inte långt efter med en mångfald av företag inom miljöområdet. där etanoltillverkning, biodisel och jordhantering är några exempel. Inom Miljötekniskt Centrum finns över 100 företag som jobbar med miljöteknikutveckling.
Problemet är att vi har för lite samverkan och samarbete inom dessa områden för att vi ska lyckas sätta oss på kartan som Sveriges klimatsmartaste region. Här tror jag att det kommunalägda Tekniska Verken har ska ta på sig ledartröjan för utveckling och samverkan för att få maximal utdelning i klimatfrågorna. Det skulle kunna ge många nya jobb och företag till regionen
tror
Gösta Gustavsson

No comments: