VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Tuesday, August 24, 2010

Gillar bilen - Men inte skadliga utsläpp

Vi i centerpartiet ser bilen som en viktig förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Inte minst viktigt är detta på landsbygden där förutsättningarna saknas för en god kollektivtrafik. Utan bilen stannar Sverige och landsbygden avfolkas.
Samtidigt ska vi inte blunda för de negativa miljöeffekterna av utsläppen från dagens bilar. Det är därför vi vill stimulera till mer miljövänliga bilar. Under dom tre år som Andreas Carlgren ansvarat för miljön har antalet miljöbilar i Sverige ökat från 23 000 till över 330 000. Men nu tar vi nästa steg.
Centerpartiet har arbetat fram ett förslag på ett stöd till dom allra bästa miljöbilarna och vi har nu fått med oss hela Alliansen på en supermiljöbilspremie.
Varje konsument kommer att få en rabatt på 40 000 kronor från år 2012 om man köper en bil med de allra lägsta utsläppen. Med Centerpartiets politik jagar vi utsläppen, inte bilisterna. Samtidigt stimuleras grön teknikutveckling i världsklass.
MP:s svar är avgifter på nya bilar med höga utsläpp ska bekosta omställning av bilpark Observera att detta är ett MP-förslag, dvs. inte ett gemensamt rödgrönt förslag. Det är anmärkningsvärt att detta förslag presenteras en dag efter det att de rödgröna presenterat ett reformprogram för klimatet. Ett förslag som alltså inte har så stora möjligheter att genomföras vid en vänsterseger i valet. Om man vill stödja en utveckling mot miljöriktiga bilar så är det centerpartiet som gäller
tänker
Gösta Gustavsson

No comments: