VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Monday, August 16, 2010

Försvaret stoppar klimatmålen

Nu är det dags att regering och riksdag säger ifrån på skarpen. Det är fullkomligt oacceptabelt att försvaret genom att hävda flummiga riksintressen får sätta käppar i hjulen för hela energiomställningen och marschen ut ut fossilsamhället.
Som man bl a kan läsa i husorganet "corren" säger försvaret nej till 1500 nya vindkraftverk. www.corren.se/sverige/?articleid=5316782&date=&menuids=. Detta går ju stick i stäv med regeringens tydliga satsningar på en kraftfull vindkraftutbyggnad i Sverige. Tack vara Andreas Carlgrens och Maud Olofssons åtgärder har vindkraften 3-dubblats i Sverige sedan alliansregeringen tog över ansvaret för energi och miljöpolitiken. Äntligen händer nu något på detta område. Det är därför viktigt att regeringen nu ger klara anvisningar till berörda myndigheter så att de ambitiösa planerna på vindkraftutbyggnad kan genomföras
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: