VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, August 25, 2010

Debattbråk i Linköping

När man följer debatten i tidningarna och via val afficher om vem som ska debattera med vem i Linköping så låter det ungefär som om vissa politiker inte kommit över sandlådestadiet. Vid ett första påseende verkar det som man bara bråkar för bråkandets skull. Lena Micko (s) utmanar m-ledaren på debatt mellan partierna. Christian Gustavsson som är första namn på m-listen utmanar vänsterblockets ledare på debatt där han själv vill representera den borgerliga alliansen. Det hela verkar kanske lite kocko, men har naturligtvis sina förklaringar.
Lena Micko vill få valet att framstå som ett val mellan moderaterna som ett högeralternativ mot socialdemokraterna. Då kan ju mittenväljare lättare känna sig mer hemma hos s, medan de borgerliga mittenpartierna blir mindre synliga i debatten.
Christian Gustavsson vill däremot visa på en samlad borgerlighet i alliansens tecken, som regerat kommunen den gångna perioden och mot detta ställa en splittrad vänster. En splittring som Lena Micko inte vill stå till svars för. S går inte till val på en gemensam rödgrön vänster utan som ett självständigt s-parti. Förståligt eftersom s vill ha oförändrad skatt, säger ja till flyg och vill satsa pengar på gator och vägar , medan mp och ibland v vill höja skatterna och säger nej till flyg och vägar.
Så sandlådan är väl i första hand ett sätt att gräva ner en del av problemen och dölja dom för väljarna
tänker
Gösta Gustavsson

No comments: