VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Friday, August 13, 2010

Centern - Landsbygdens parti

När jag träffar människor som frågar fvarför centern övergivit landsbygden så brukar jag peka på några av dom saker som centerpartiet gjort för landsbygden den här mandatperioden:
Vi har genomfört den största satsningen på infrastruktur någonsin, med bl asatsningar på det mindre vägnätet som är så viktigt för landsbygdsboende och företagare.
Vi har skapat Matlandet Sverige, som lyfter den småskaliga och lokala matproduktionen.
Vi har som första regering lyckats med ambitionen att minska kostnaderna för regelkrångel.
Vi har skapat en sammanhållen landsbygdsstrategi, där alla politikområden samlas, och där landsbygdsperspektivet ska genomsyra alla beslut.
Satsningarna på grön energi är större än någonsin, den gröna energin produceras på landsbygden.
Vi har förändrat rovdjurspolitiken och möjliggjort ökat skydd av tamdjur och licensjakt på varg.
Vi har stärkt de gröna näringarnas konkurrenskraft, bland annat genom att slopa skatten på handelsgödsel.
Ja listan kan göras mycket lång
tänker
Gösta Gustavsson

No comments: