VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Monday, June 14, 2010

Glöm inte landsbygden!

I Linköping bor numera alla kommunalråd i själva staden, medan ingen bor utanför tätorten. Det betyder att det är stor risk att dom 30 000 till 40 000 kommuninvånare som bor utanför själva staden inte har någon "naturlig företrädare" i dom mest centrala beslutsfunktionerna i Linköpings kommun. Då blir det lätt så att "stadshusperspektivet" blir rådande vi olika typer av beslut. När man talar om bristande representativitet för olika grupper i samhället. Det kan vara kvinnor, ungdomar, invandrare etc, så glöms perspektivet landsbygdsboende lätt bort.
Jag ska ge ett aktuellt exempel på beslut där man behandlar boende utanför staden på ett annorlunda sätt än boende i staden.
Nu har man beslutat att personer med färdtjänstbevis ska få åka gratis i kollektivtrafiken i Linköpings stad. Men detta gäller inte för kollektivtrafik till Sturefors, Askeby eller Brokind eller andra platser utanför tätorten. Dom ca 25 % av skattebetalarna som bor utanför tätorten får alltså inte samma service trots samma skatt.
Det enda sättet att råda bot på denna typ av glömska i kommunen är att vid kommande val kryssa in fler förtroendevalda från olika partier till kommunfullmäktige till kommande mandatperioder.
Dom som kryssar på mig i valet kommer att bidra till att hela Linköpings kommun kommer att leva och utvecklas likvärdigt
lovar
Gösta Gustavsson

No comments: