VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Tuesday, May 04, 2010

Tekniska Verken för Linköpings bästa

Igår eftermiddag hade Tekniska Verken AB i Linköping sin bolagsstämma. Åter kunde ett år med bra resultat redovisas till nytta för ägarna, alla Linköpingsbor. Många energiföretag har försämrat sina resultat kraftigt på grund av finanskrisen, men Tekniska har överträffat sin budget och uppnådde samma goda resultat 2009 som man gjorde rekordåret 2008.
Till och från diskuteras värdet av kommunala bolag.
Jag kan för egen del konstatera att tack vare ett långsiktigt ägande av Tekniska Verken kan Linköpingsborna njuta av mycket låga taxor och avgifter på tekniska tjänster. 90 % av Sveriges kommuner har högre tekniska taxor än Linköping.
Tack vare ägandet av Tekniska Verken ligger Linköping i tätposition i landet när det gäller miljöutveckling inom de områden som bolaget ansvarar för. Jag behöver bara nämna biogas och fjärrvärme.
Tack vare ägandet av Tekniska Verken är driftssäkerheten hög för vatten, el och värme i Linköping. Detta märks ju särskilt tydligt vid stormar som Gudrun.
Tack vare ägandet av Tekniska Verken så får kommunen 190 000 000 kr i utdelning varje år. Pengar som så väl behövs för att vi ska få bra kvalitet inom skola, vård och omsorg.
Linköpingsborna kan vara fortsatt stolta över sitt ägande av Tekniska Verken
tycker
Gösta Gustavsson

3 comments:

Gösta Erik said...

Håller inte med om att kommunala bolag alltid är bästa alternativet.
Som boende i Stångåstadens hyreslägenheter i Linköping "roar" jag mig med att granska Stångåstadens ekonomi.
Det är en ganska häpnadsväckande läsning faktiskt.

1. Vinsten är brutto 88 miljoner dvs i snitt 5.600 / lgh och år eller ca SEK 90/kvm och år. (Min lägenhet är 68 kvm, dvs vinst för Stångåstaden 6.120 SEK per år))

2. Det anmärkningsvärda är ju faktiskt vinstens storlek eftersom vissa kostnader FÖRE resultatet är ganska höga. Stångåstadens administration har centraliserats till Linköpings dyraste(?) kontorshus. man har satsat på nåt lyxhotell i samma hus, man inreder och kör reklam så det ryker om det osv osv.

a) Kostnader för central administration och marknadsföring, enligt årsredovisningen, är hela 71 miljoner (antar att löner (se punkt 2b), nya kontorslokaler samt media- och reklambyråarvoden är med där). Denna kostnad är nästan lika stor som vinsten, utslaget per lägenhet: SEK 4.900/lgh och år!

b) Kikar man på löneskostnaderna för de 130 anställda så ligger den i snitt på ca SEK 660.000/anställd. Varje anställd har då en nettolön (före prel. skatt) på i runda slängar SEK 40.000/mån. En hög siffra med tanke på antalet anställda, arbetsuppgifter och kvalifikationskrav (så avancerade jobb har dom väl inte hela bunten?).

c) Pensionsavsättningar till ledningen ligger på 412 miljoner år 2009. Vad det betyder vet jag inte. Men förmodligen är pensionsavtalen för ledningen generös.

Sammanfattningsvis
A) Admininistrations- och marknadsföringskotsnader och VINST är ca SEK 10.500/lgh år. Det motsvarar ca SEK 900/mån och lägenhet.

B) Antalet lediga lägenheter enligt SCB 2009 för Stångåstaden var .... 42 stycken! En s.k. vakansgrad på 0,3&.

C) Stångåstaden har ungefär 14.500 lgh av totalt 33.000 lgh i Linköping. Graflunds är nr 2 med 4.000 och sen HSB, Riksbyggen och alla andra.
Notera att Stångåstaden sålde det krävande och kostsamma Skäggetorp till Graflunds för några år sen och har idag ett ganska attraktivt lägenhetsbestånd (dvs inte så svårt att hyra ut).

Man kan fråga sig om marknadsföringen verkligen motsvarar behovet med tanke på att man bara har en handfull lägenheter som vakanta.
I mina ögon är det slöseri med i första hand hyresgästernas pengar. Pengarna man skulle få i handen istället för vinst till kommunen skulle kunna omsättas i sparande, pensionsavsättning eller konsumtiom som gynnar det privata näringslivet på orten. Tyvärr är alternativen till billigare lägenheter små eftersom Stångåstaden dominerar antalet och dessuom är hyresledande.
Tyvärr är Tekniska Verken en liknande konstruktion som Stångåstaden. Att 90% verk har högre avgifter beror ju på en monopolsituation på orterna.

MVH

Gösta Erik Nilsson
Linköping

Robert said...

Notera att punkt 2c ska vara 412 tusen inte miljoner såklart. Men vad gäller för denna speciella avsättning avseende pensionsförmån kan man ju undra?

Gösta Gustavsson Linköping said...

När det gäller energibolag i Sverige så tror jag inte man kan hitta något exempel på att ett kommunalägt bolag som sålts ut på marknadeninneburit lägre priser för kunderna. Tvärt om så har alla sådana försäljningar medfört högre prisökningar.
Motsvarande skulle jag tro gäller också för bostadsbolagen.