VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Thursday, May 27, 2010

När drevet går

Igår träffade jag en företagare i samband med 100-dagen i Linköpings kommun. Har berättade om vilka följder ett mediadrev kan ha för en enskild person eller ett enskilt företag. Han och hand företag hade drabbats av ett mediadrev för ca 10 år sedan. Han hade från början inte tagit så hårt på detta eftersom han visste att han hade handlat rätt i sak. Men då han och företaget varit förstasidesstoft i tidningen i nästan en vecka så vågade inte andra företag ha affärer med hans företag. Omsättningen sjönk från ca 40 mkr till 15 mkr och han tvingades säga upp ca 20 personer. Det visade sig i efterhand att han hade rätt i sak och såväl revisorer som miljörevisorerna visade på att företaget, som är miljöcertifierat, skött sina åtagande på ett helt riktigt sätt. Också kommunens miljöinspektörer gav företaget gott betyg. Men skadan var ju redan ett faktum. Företagaren förlorade massor av pengar och många oskyldiga människor miste sina jobb.
Min fråga blir naturligtvis: Vilket ansvar har media och på vilket sätt kan man som enskild skydda sig mot denna typ av angrepp? Efter vad jag förstår är man i princip helt utelämnad åt godtycke från media och från myndighetpåfund i denna typ av ärenden. Jag känner ofta detta i tider då inte bara tidningar utan också TV och radioprogram som Fuskbyggarna, Uppdrag granskning, Plus med flera gör sina avslöjanden. Visst är det bra när dom avslöjar mygel, maktmissbruk etc. Men tänk när oskyldiga människor hamnar i dessa massmediadrev utan möjlighet att få en rättvis behandling. När det blir viktigare att få avslöja än att berätta på ett nyanserat sätt.
Man ska vara varsam med människor och med sanningen
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: