VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Friday, May 21, 2010

Bilen är bra - men stoppa föroreningarna

Jag har idag varit i Mjölby på invigning av dom första laddstolparna för elbilar i Östergötland. Det är Bixia som sätter upp dom tillsammans med Mjölby-Svartådalens energi AB och Mc Donalds.
Samtidigt kunde man titta på en sportbil som gick på el. Den kunde accelerera från 0 till 100 km/h på drygt 4 sekunder. En laddning räcker i 25 - 30 mil. Maffigt. Om man sedan använder solfångare för elproduktionen av den typ som Bixia presenterade förra söndagen på Tekniska Verkens kursgård Nääs så blir bilkörningen verkligen ett helt miljöanpassat transportsätt.
Allt detta kan alltså göras med dagens teknik, även om kostnaderna pga för små serier är alltför stora idag. Men en långsiktig satsning på den nya tekniken kan göra samhället miljövänligt utan att vi måste avstå från allt det goda i livet.
Det känns helt rätt med centerpartiets inställning som man just nu redovisar i en kampanj: "Vi är för bilen, men mot dess miljöföroreningar". Detta står i bjärt kontrast till vänsterblockets förbudspolitik inom miljöområdet som präglas av mp:s utvecklingsfientliga inställning.
Sverige har möjlighet att utvecklas till en ledande nation inom miljöteknikområdet om vi bara villoch vågar
tror
Gösta Gustavsson

5 comments:

Anonymous said...

Nej Gösta, nu tar du ut svängarna rejält. Kom inte och säj att "vänsterblocket" är teknikfientligt när det gäller den gröna utvecklingen, och visst är centern för bilen. Förbifart Stockholm är ju ett exempel på det, men inte är det speciellt grönt jämfört med en satsning på kollektivtrafik.
Leif Tollén

Anonymous said...

Nej Gösta, nu tar du ut svängarna rejält. Kom inte och säj att "vänsterblocket" är teknikfientligt när det gäller den gröna utvecklingen, och visst är centern för bilen. Förbifart Stockholm är ju ett exempel på det, men inte är det speciellt grönt jämfört med en satsning på kollektivtrafik.
Leif Tollén

Christian said...

En satsning på kollektivtrafiken är väl utmärkt, men löser ju inte alls samma problem som förbifarten. De stora vinnarna på förbifarten är ju vi som bor utanför Stockholm. Därav att det också är så vansinnigt att ni landat i att detta skulle avgöras i en regional folkomröstning...

Dessutom satsar alliansen rätt rejält på en utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholm. Inte minst på spårbunden trafik, vilket jag är svag för.

Christian said...

Gösta, toppen med laddstolpar i Mjölby. Men när får vi se det också i Linköping? Elbilar skulle ju kunna klara ganska stor del av transportbehovet, men det bygger ju också på möjligheten att kunna ladda.

Pia Bernthling said...

Centerpartiet är ej finetligt inställt mot bilar och flyplan etc... Bara mot bränslet. Vad gäller MP politik så anser man bilen och flygplanet helt fel och vill därmed skapa ett samhälle där bara de rika ska kunna nttja bil och flyg..
All energi som är bra för jorden är det bästa nog och vi ska kunna lösa de problemen om alla lägger manken till och börjar tänka att alla ska ha rätt till att leva ett komfortablet liv, det ska ej åligga vilken samhällsklass man tillhör..
Solfångare och fossilfritt bränsle är framtidens energi.
Centern står för verkligt handlande vad gäller miljötänket, medans MP står för mkt snack och liten verkstad och de ska vara ett miljöparti..I realiteten blir de ett miljöfientligt parti som stryper tillväxten i arbete, tillväxt och framtagande av fler alternativa energier genom det de står för..