VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Monday, May 17, 2010

Åsa Thorstensson gillar höghastighetsjärnvägar

Åsa Thorstensson presenterade idag vid centerpartiets förtroenderåd i Stockholm sin prioritering av dom viktigaste framtidsfrågorna för den kommande mandatperioden. Till min stora glädje kan jag konstatera att bland de 3 viktigaste frågorna för nästa mandatperiod finns för hennes del en tydlig utveckling av höghastighetsjärnvägar i Sverige. Hon menar att det rent tekniskt inte är några stora återstående utredningar som behövs. Däremot behöver man klarlägga vissa bansträckningar. Fram för allt genom eller utanför vissa städer efter banan. Detta bör kunna klaras på ett par år varefter byggplanerna bör kunna sättas i verket.
Jag har själv varit irriterad på att inte Ostlänken finns med i förslaget till infrastrukturplan som man presenterat under våren, men hon vill ha helheten klar innan man startar den första delen. Kan ju ligga en del i detta även om jag tycker vi kunde köra detta parallellt med dom fortsatta utredningarna.
Dagens tydliga besked är ändå mycket positivt
tycker
Gösta Gustavsson

5 comments:

Martin Tollén said...

Det är tappert men fruktlöst att försöka försvara Åsa Thorstensson och övriga regeringen i den här frågan. Efter jag-vet-inte-hur-många års utredande av Ostlänken, när allt är klart att sätta igång med järnvägsplanen som ska kunna möjliggöra en byggstart om fem år, är regeringens "nya" besked att vi måste utreda höghastighetsbanor i övriga delar av landet några år till innan järnvägsplanen för Ostlänken kan komma igång. Vad kan vara oklart gällande Ostlänken?

Gösta Gustavsson Linköping said...

Ostlänken är ju en del av det nya höghastighetsjärnvägsnätet som Åsa Thorstensson beställde. Nu vill man få klarhet i om höghastighetstågen ska gå genom tätorternas centrum eller vid sidan om dessa. En viktig princip som det tydligen finns olika mening om i bl a banverket och bland övriga utredare. Innan man börjar bygget vill man ha klarhet i detta, vilket ju kan kännas ganska logiskt. Det är ju ändå 135 000 000 000 kronor plus lika mycket i kringinvesteringar som man talar om. Nu har ju denna utredning tagits med i regeringens förslag till infrastrukturplan, så vi sedan kan få ett beslut o hela höghastighetsbanan.

Martin Tollén said...
This comment has been removed by the author.
Martin Tollén said...
This comment has been removed by the author.
Martin Tollén said...

Så anledningen regeringen behöver ytterligare utredning är att de inte är säkra på om höghastighetsjärnvägen ska gå in i Linköping eller Norrköping (och uppenbarligen inte till Borås). Jag hade hört ryktet tidigare men inte velat tro det är så illa. Trist att då det bekräftat.