VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Thursday, April 01, 2010

Diplomatiskt kommunalråd????

Tekniska Verkens Vd har pressat till sig orimliga löner och andra förmåner. enligt ett "diplomatiskt" uttalande från Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (m) här i Linköping. Man kan ju ta sig för pannan för mindre. Självklart underlättar inte den typen av påhopp från Paul den pågående processen att anställa en ny kvalificerad vd. Det vore bättre om Paul istället lade ner tiden på att sköta alla sin uppdrag, så kan han lita på att jag och övriga styrelsen klarar av att både anställa och löneförhandla med vdn för Tekniska Verken.
Men inte nog med detta grava övertramp i sin roll som KS-ordförande. I dagen s"corre" går han ut och anklagar Tekniska Verken och dess styrelse för att vi skulle försöka styra Linköpings utveckling. Det skulle aldrig falla oss in att försöka ta över den rollen. Detta är och förblir ett ansvar för kommunen via KS och KF. I den rollen kan enskilda styrelseledamöter givetvis ha uppfattningar vid behandlingen av kommunens översiktsplaner.
Det vi som bolag gör är att vi som remissinstans framför vilka kostnader och andra effekter som kan uppstå om staden byggs ut inom Tekniska Verkens områden. Det gäller för såväl kraftvärmeverket som runt avloppsreningsverket och Biogasproduktionsanläggningarna. Vi inser att kostnaden för att flytta kraftvärmeverket, vattenreningsverket och biogasanläggningen handlar om storleksordningen 3000 000 000 - 5000 000 000 kronor i bara investeringskostnader. Dessa kostnader motsvarar alltså 15 kanske 20 "Cloetta Center" i investeringskostnad och självklart finns ingen annan än linköpingsborna som måsta stå för dessa kostnader genom skatter eller avgifter för tekniska tjänster från Tekniska Verken. Några andra betalare finns ju knappast. Med tankt på de verksamheter som bedrivits i detta område under nästan 100 år kan man nog dessutom räkna med enormt stora saneringskostnader för områdena. Dessa kanske i bästa fall kan täckas av de tomtpriser som man kan ta ut i området, men inte heller detta har beräknats.
Vi tycker att det är ekonomiskt oansvarit att ta beslut i en sådan mångmiljardaffär utan att först göra en ordentlig ekonomisk utredning för detta. Det är också detta vi föreslagit från Tekniska Verkens styrelse. Därefter kan kommunfullmäktige med ett bra och väl underbyggt beslutsunderlag, ta de långsiktiga besluten och vi har ingenting att erinra mot detta. Men tyvärr tycks ansvaret för ekonomin och konsekvenserna av beslut vara underordnat tanken att fatta "stora " beslut före valet.
Bedrövligt
tycker
Gösta Gustavsson

1 comment:

Anonymous said...

Tack Gösta. Du har format i skrift det som jag haft i tankarna hela dagen.
Tycker det är bedrövligt att vi inte kan se en samlad nytta för Linköping utan att det måste krigas på olika vis.
Denna gång två klavertramp. Att Paul, som kommunens högste befallningshavare, hänger ut en tjänsteman med namn för att han har förhandlat till sej för hög lön. Tycker inte det spelar någon roll att vederbörande är VD.
Ser vi en ny personalpolitik? Vem blir det nästa gång?
Han kunde väl i så fall, om han nu vill framföra det, kritisera oss i styrelsen som inte förhandlat tuffare.
Lågt att försöka få politiska poäng i valrörelsen i den populära bonusdebatten på detta sätt.
Det andra är att Paul, som vad jag förstår?, undervisade i ekonomi på universitetsnivå, inte ser att det kommer att kosta stora summor för Linköpingsborna att utöka staden på mark som både över och under är ianspråktagen för Tekniska Verkens anläggningar. Som Gösta skriver så har vi i styrelsen ingen synpunkt på var verksamheten bedrivs. Det är den kostsamma konsekvensen som vi anser inte hanteras seriöst.
Leif Tollén (S) Styrelseledamot Tekniska Verken