VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, March 03, 2010

Regelförenklingar

I Sverige har vi haft regeringar som bara plockat in mer lagar regler och förordningar. Varje regel har man väl kunnat motivera när den kom till, men med fler och fler regler så riskerar man att kräva allt nytänkande och all kreativitet i samhället. Det är därför jättebra att vår nuvarande regering systematiskt går igenom alla områden och försöker ta bort regler och förenkla överallt där det går. Jag vet att centerpartiets ministrar jobbat hårt med detta och om jag inte minns fel leder Eskil Erlandsson just nu regelröränklingsligan men ca 25 % i regelminskning.
Ett annat område som hela tiden byggts på med nya regler och förprdningar är miljöområdet. >Det är därför mycket värdefullt att Andeas Carlgren som miljöminister tagit denna uppgift på allvar. Utan att ge avkall på de övergripandemiljömålen har hans departement lyckats förenkla på ett antal områden. Exempel på detta är de nya reglerna för strandskydd som ger ökat skydd där detta behövs och samtidigt ökade möjligheter till byggande närmare stränderna i glest bebyggda områden, där det inte är exploateringstrycket som är problemet, utan befolkningsbristen. Ett annat exempel är förändringarna av synen på flygbuller, så att detta inte är överordnat alla andra miljöhänsyn. Jätteviktigt för Linköpings utveckling.
Tyvärr tycks SNF-ledningen sakna förmågan till ett mer flexibel sätt att lösa miljöfrågorna
tänker SNF-medlemmen
Gösta Gustavsson
Du kan läsa mer på t ex http://peaceloveandcapitalism.blogspot.com/2010/03/varfor-ljuger-mikael-karlsson.html

No comments: