VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, March 17, 2010

Kultur i dagstidningarna

DN halverar sin kulturredaktion från drygt 50 till 26 personer. Kulturskymning enligt vissa och det kan ju ligga något i detta. Men kultursidorna handlar ju inte bara om antalet personer, utan i hög grad om innehåll och kvalitet. Tyvärr finns väl risken att DN-kultur blir ännu mer Stockholmsfixerad än idag och dessutom mycket smalare.
En kultursida som verkligen har utvecklats positivt är "Correns" kultursidor under Åsa Christofferssons ledning. Kultursidor som numera är jättekul och intressant att läsa
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: