VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Thursday, March 04, 2010

Ingen vågar prioritera inom kulturområdet

Jag har på förmiddagen varit i Wallenbergsalen och lyssnat på vad alla partier vill när det gäller den regionala kulturen i Östergötland. Det var en trevlig och positiv tillställning, men frågan är om dom många i publiken blev så mycket klokare! Många kände kanske att politikerna värnade om just deras intresseområde, eftersom alla politikerna talade väl om allting. Ingen ville dra ner på något område, men däremot hade man många förslag på var man ville satsa mer, med dom pengar som man inte har, men önskar att man hade.
Min fundering under debatten var att när alla partiers kulturpolitiker samlas och talar väl om kultursatsningar, så skulle det vara intressant att låta alla dom politiker som vill prioritera skola, vård, omsorg, näringsliv och miljö att delta i samma debatt och få dessa att ställa upp för mer pengar till kulturområdet. Tyvärr är det inte så ovanligt att kulturen får en betydligt nedprioriterad roll när man ska tävla med de övriga områdena.
För min egen del skulle jag gärna prioritera upp kultursatsningar utanför dom stora institutionerna. Där är vi långt efter övriga län. Kanske beror detta på att dom fria grupperna, konstnärerna och amatörerna inte har samma lobbingresurser som de stora institutionerna
Jag tror att vi politiker måste skapa en samlad regional kulturpolitik där vi tar ett helhetsansvar för all regional kultur och sedan fördelar pengarna efter en helhetssyn på kultur Östergötland. Gärna med mer pengar totalt sett, men oberoende av de totala anslagen ska vi ta ett helhetsansvar för en blomstrande kulturutveckling i Östergötland
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: