VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Monday, February 22, 2010

Kvinnliga idrottare diskrimineras

I Linköping tycker jag vi har en ganska bra syn på kvinnor inom idrotten även om den säkert kan bli ännu bättre. Jag tycker nog att främst massmedia fortfarande missgynnar de tjejer som finns inom olika lagidrotter. Men med såväl LHC-damerna som LFC-damerna i toppserierna visar de ansvariga klubbarna på en bra inställning.
Tyvärr ser det inte lika bra ut över hela Sverige. Nu senast fick jag ett klipp från Växjö där Ishockydamerna inte ska få delta i kvalet, trots att man har rätt till detta efter som placering i serien. Nej säger klubben, våra dåliga tjejer är inget att satsa på. Samtidigt planerar för en ny arena för 300 mkr i Växjö.
Jag tycker det är dags för kommunerna som ska satsa på olika arenor att ställa tydliga krav på idrott på likvärdiga villkor för tjejer, invandrargrupper etc om man ska vara bereda att stödja idrotten med skattefinansierade anläggningar av olika slag.
Skärpning
kräver
Gösta Gustavsson
Du kan läsa mer på Smålamdspostens sida http://www.smp.se/sport/lakers-styrelse-vill-inte-se-damlaget-kvala(1786550).gm#comments

2 comments:

Roger Berzell said...
This comment has been removed by the author.
Roger Berzell said...

Bra Gösta att du lyfter fram att tjejidrotten lätt kommer i skuggan och till och med trycks tillbaka.

Visst har vi bra tjejlag i Linköping, men jag tror vi behöver stötta tjejidrotten i lägre åldrar. Att få en träningstid en kall gymnasal en söndagsmorgon kl 8.00 är inget bra om man vill ha fler aktiva tjejer.

Istället behöver Linköping satsa på fler idrottshallar, inte minst ytterligare en fotbollshall. Men vi behöver även i Linköping se över hur klubbarna fördelar tider mellan kill-lag och tjej-lag.

Jag har skrivit lite om det här på min blogg. Läs gärna inlägget http://berzell.se/2010/01/en-till-fotbollshall-behvs/

Jag går gärna över blockgränsen för att stötta tjejidrotten i Linköping. Om vi går före kan vi sedan vara ännu mer kritiska mot kommuner och klubbar som diskriminerar tjejidrotten

/Roger