VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, January 27, 2010

Svensk Biogas ökade mackförsäljningen 57 %.

Svensk Biogas ökade försäljningen med 23 procent under 2009

Efterfrågan på biogas ökade rejält under 2009 och Svensk Biogas sålde totalt 8,7 Nm³ biogas. Det innebär en ökning med 23 procent jämfört med 2008.

Det var framför allt under senare hälften av 2009 som försäljningsökningen tog rejäl fart. November blev en rekordmånad med en ökad mackförsäljning på 57 procent jämfört med samma månad året innan. Det är framför allt mackförsäljningen som ökat men en utökad busstrafik har också bidragit till ökningen.

Dags att höja produktionskapaciteten och utöka antalet mackar för att kunna möta den stora efterfrågan. Mål är att ha fördubblat produktionen till slutet av 2011.

Idag finns det över 23 000 gasfordon i Sverige och antalet bara ökar. Biogas är ett av världens renaste fordonsbränslen och tillför ingen fossil koldioxid till atmosfären.
Kul och klimarsmart
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: