VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Saturday, January 16, 2010

Politiska sekreterare i Linköping

Politiska sekreterare är nu på förslag till Linköpings kommunfullmäktige. Det är inte första gången förslaget om att skattebetalarna i kommunen ska betala ytterligare att antal politiska centralfigurer i Linköping. Kostnaden för dessa uppgår enligt förslaget till ett par miljoner kronor. I ekonomiskt kärva tider känns det inte rätt att öka kostnaderna för de centrala politikerna, samtidigt som det är brist på pengar till skolan och till äldreomsorgen.
Centerpartiet säger nej till förslaget av flera skäl.
Om det finns mer pengar till de våra förtroendevalda, så vill vi istället lägga den på att öka komtakten med linköpingsborna. Möjlighet att öka se ca 400 förtroendevalda i Linköping att träffa kommuninvånarna. Eller rättare sagt att öka möjligheterna för kommunivånarna att träffa sina förtroedevalda på samrådsmöten, geografiska utskott, medborgarkontor etc.
Centralt placerade politiska sekreterare riskerar bara att bli ett stopp för dom som vill möta kommunalråden.
Centerpartiet tror på en demokrati där kommuninvånarna kan utse förtroendevalda som man också kan få kontakt med, istället för att några centralt placerade heltidspolitiker ska koncentrera all makt till sig.
Att öka antalet heltidspolitiker på de många fritidspolitikernas bekostnad är fel väg om man vill ha en levande demokrati
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: