VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Tuesday, January 26, 2010

Maktkoncentration i Linköpingspolitiken

Efter att jag just kommit hem från kommmunfullmäktige i Linköping måste jag skriva av mig lite av min frustration. Övriga partier har beslutat om att satsa ytterligare 1 700 000 kr per år på politiska sekreterare. Dom centralt placerade heltidspolitikerna har för mycket att göra så nu vill man ha en egen springpojke/flicka som ska avlasta en del, så man kan ta åt sig ännu makt från de många fritidsförtroendevalda. Det var intressant att flera förtroendevalda kom fram till mig efter sammanträdet och sade att man delade Centerpartiets uppfattning, men man vågade inte gå emot partipiskan från partitopparna.
Under de år jag varit förtroendevald, drygt 30 år, så har jag sett hur mer och mer av makten koncentrerats till några få heltidspolitiker och tunga nämndordföranden. Samtidigt har de vanliga gräsrotspolitikerna fått allt mindre att säga till om och avståndet för vanligt folk till dom politiker som bestämmer har bara vuxit.
Nya centrala organ som kommunalförbund för räddningstjänst och upphandling och centralstyrda bolag som Resmex, Flygmex, Stadshus AB, Marknadsbolag, Näringslivsbolag etc. har tilkommit och befolkats huvudsakligen av dom starkaste kommunalråden som redan har så mycket att göra. Samtidigt har man istället plockat bort dom mindre nämnderna eller slagit ihop dom så att det blir allt svårare för förtroendevald med heltidsarbete att hinna sätta sig in i dom få kvarvarande nämndernas många frågor.
Jag är djupt bekymrad över att den gamla Svenska kommunala förtroendemannarollen mer och mer ersätts av proffspolitiker. Heltidspolitiker i form av kommunalråd, politiska sekreterare, heltidsordförande och partiombudsmän som inte har någon riktig kontakt med alla vanliga samhällsmedborgare. Den modell som vi haft där 95 % av de förtroendevalda dagligen finns med ute på arbetsplatser och skolor har medfört att de politiska besluten skett i nära anslutning till alla kommuninvånare och därför också givet oss ett bra samhällsklimat.
Det är dags att vi gemensamt ser över våra modeller för närdemokratin i vårt samhälle
tycker
Gösta Gustavsson

1 comment:

Hanna J said...

intressant blogginlägg!