VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Saturday, January 02, 2010

Jämställdhet eller feminism

För mig är jämställdhet att alla ska behandlas lika och värderas lika. Det är för mig en självklarhet, men kanske ändå svår ibland i det verkliga livet. För mig som centerpartist är grundvärderingen om "alla människors lika rätt och värde" en självklarhet och den finns ju också med i inledningen av centerpartiets program.
Feminism uppfattar jag istället som ett uttryck för en önskan att alltid försöka öka makt och inflytande och rättigheter för kvinnor i förhållande till män. Det kan ju vid ett första påseende verka vara samma sak eftersom män av tradition i många sammanhang har ett större inflytande Exempel på detta är ju den mycket låga andelen kvinnor i bolagsstyrelser och då inte minst i offentligt ägda bolag. Detta gäller inte minst här i Linköping där andelen kvinnor i de kommunala bolagen minskat och då inte minst på ordförandeposterna. Däremot ser det helt annorlunda ut i de kommunala nämnderna.
Men det som idag bekymrar mig är att dagens feminister tycks ha tolkningsföreträde på en massa andra områden. Vid vårdnadstvister tycks det vara en "sanning" att det är kvinnan som ska få vårdnaden om barnet om det inte finns mycket grova anmärkningar mot henne, trots att vi i ett jämställt samhälle borde behandla man och kvinna lika.
Ett annat exempel är hur det idag tycks vara OK att uttrycka sig hur som helst mot män, där motsvarande uttryck mot en kvinna skulle leda till folkstorm. Ett exempel är när Elim slår sin Tiger Woods med en golfklubba. Detta tycker den samlade pressen är OK. Den enda kommentaren är från Jesper Parnevik som säger att han hoppas att hon nästa gång använder en driver istället för järntrean. Detta tycks vara helt OK. Tänk er att det istället varit en man som slagit sin otrogna fru med en golfklubba. Då hade nog reaktionen varit helt annorlunda. Läs gärna mer om just detta på "Correns" ledarsida idag. Det ger en och annan ytterligare tanke om jämställdheten och att den inte får vara ensidig utan alltid handlar om jämställdhet och respekt och likabehandling från båda håll.
tänkvärt
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: