VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Friday, January 15, 2010

Flygbuller styr inte längre Linköpings framtid

Äntligen har vi i Linköping fått gehör för vår uppfattning att militärt flygbuller ska avgöra Linköpings framtida utveckling. Efter att jag i över tio år jobbat med denna fråga känns det verkligen skönt att boverkets anvisningar ger klartecken för att ta hänsyn till provflygningarnas betydelse för Linköping.
De speciella normer som tillämpats för flygverksamheten har medfört att alla andra klimat och miljöhänsyn fått ge vika för just flygbullret. Det har varit helt omöjligt att få gehör gör våra synpunkter under tiderna men socialdemokratiska ministrar. Kantigheten har varit total.
Tack vare ett gediget fotarbete från tjänstemän och politiker i Linköping och inte minst ett förstående och konstruktivt centerstyrt miljödepartement har vi nu fått rätt att bygga i Linköpings centrala delar igen.
Tack Karin Elfström som jobbat massor med detta i Linköpings kommun och tack statssekreterare Elisabet Falemo (c ) som på ett konstruktivt sätt se till att problemen fått en mycket bra lösning.
Å vad glad jag blir ända in i mitt centerpartistiska hjärta
jublar
Gösta Gustavsson

No comments: